isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

ŞG Uzmanları

ŞG Uzmanları

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi
ve kurumların yetki belgelerinin geçerliliği;
 İhtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması,
 Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlıkların giderilmesi için verilen en fazla otuz günlük süre sonunda noksanlıkların devam etmesi hallerinden
birinin gerçekleşmesi durumunda altı ay süreyle askıya alınır. Yetki belgelerinin geçerliliğinin altı ay süreyle askıya alınması işlemini gerektiren durumların
tekrarı halinde bir yıl süreyle askıya alma yaptırımı uygulanır. İş güvenliği uzmanları için yenileme eğitimine katılmamaları ve bu eğitimi tamamlamamaları
halinde bu eğitimi tamamlamalarına kadar yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınır. Yetki belgelerinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumlar askıya alınma
süresince bu Yönetmelik kapsamındaki yetkilerini kullanamazlar. Yetki belgesi askıya alınan kurumlar taahhüt ettikleri hizmetleri herhangi bir ek ücret talep
etmeden bir başka eğitim kurumundan temin etmek zorundadırlar.
Bu Yönetmelik uyarınca yetkilendirilen kişi ve kurum tarım yetki belgelerinin geçerliliği;
 Bakanlıkça belirlenen esaslara aykırı şekilde şube açmaları, yetki aldığı adres veya il sınırlan dışında hizmet vermeleri,
 Sunmakla yükümlü oldukları hizmetlerin tamamını veya bir kısmını devretmeleri,
 Üçüncü defa yetki belgelerinin geçerliliğinin askıya alınmasını gerektiren şartların oluşması,
 Yetki belgesinin amacı dışında kullanıldığının tespiti,
 Belgesi askıda olan kişi ve kurumların bu süre içinde faaliyetleri ile ilgili sözleşme yaptıklarının veya hizmet vermelerinin tespiti hallerinden birinin varlığı
halinde doğrudan iptal edilir. Yetki belgesi iptal edilen kurumlar ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanlar ile eğitici belgesi sahipleri ve iş güvenliği
uzmanları beş yıl içinde tekrar yetki belgesi başvurusunda bulunamaz ve iş güvenliği uzmanları beş yıllık sürenin sonunda bir alt sınıfta yer alan belge sınıfı
için yapılacak sınava başvuruda bulunabilirler. Belgesinin geçerliliği askıya alınanlar ve iptal edilenlere Genel Müdürlükçe yazılı bildirim yapılır ve internet
sayfasında ilan edilir. Belgesinin geçerliliği askıya alınan kişi ve kurumların belgelerini tekrar kullanabilmeleri için Bakanlık onayının alınması zorunludur.
Yetki belgesinin iptali veya geçerliliğinin askıya alınması durumunda önceden yapılan hizmet ve iş sözleşmeleri ile aday kayıt işlemlerinden doğan hukuki
sonuçlardan iptal edilen yetki belgesi sahipleri sorumludur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ