isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

TS 18001:2008 standardı.

TS 18001:2008 standardı.

TS 18001:2008 standardını 1. maddesine göre; bu Standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir:
 Kuruluşun faaliyetleri ile ilgili olarak, İSG risklerine maruz kalabilecek çalışanlar ve ilgili diğer taraflar için riskleri yok etmek veya en aza indirmek üzere
bir İSG yönetim sistemi oluşturmak,
 Bir İSG yönetim sistemini kurmak, uygulamalı ve sürekli iyileştirmek,
 Kuruluşun beyan ettiği İSG politikasına uygunluk konusunda kendine güvence sağlamak,
 Aşağıdakileri uygulamak suretiyle bu İSG standardına uygunluğu göstermek:
 Kendi durumunu değerlendirmek ve kendisi tarafından beyanda bulunmak
 Müşteriler gibi kuruluş üzerinde ilgisi olan taraflardan uygunluğunun teyidini istemek
 Kuruluş dışındaki bir taraftan kendi beyanının uygunluğunun teyidini istemek
 Kuruluşun İSG yönetim sisteminin bir dış kuruluş tarafından belgelendirilmesini /tescilini istemek
Bu standardın bütün şartlarının, herhangi bir İSG yönetim sistemine dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Uygulamanın kapsamı kuruluşun İSG politikası, faaliyetlerin yapısı
ile çalışmaların riskleri ve karmaşıklığı gibi faktörlere bağlı olacaktır. Bu Standard ile iş sağlığı ve güvenliğinin ele alınması amaçlanmış olup çalışanların refah/sağlık
programları, ürün güvenliği ve mülkiyet hasarı veya çevre etkisi gibi diğer sağlık ve güvenlik alanlarının ele alınması amaçlanmamıştır.

 

TS18001:2008 standardının 4,2. maddesine göre; kuruluşun üst yönetimi kuruluşun İSG politikasını belirlemeli ve
onaylamalı, İSG yönetim sisteminin belirlenmiş kapsamında bu politika aşağıdaki hususları sağlamalıdır.
 Kuruluşun İSG risklerinin yapısına ve büyüklüğüne uygun olmalı,
 Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için
bir taahhüt içermeli,
 En azından yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyulacağı taahhüdünü içermeli,
 İSG hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi için bir çerçeve oluşturmalı,
 Dokümante edilmeli, uygulanmalı ve sürdürülmeli,
 Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmaları amacı ile kuruluşun kontrolü altında tüm çalışanlara duyurulmalı,
 İlgili taraflar için ulaşılabilir olmalı,
 Kuruluşun kendisine uygun ve ilgili olarak kalmasını sağlamak için periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

 

TS 18001:2008 standardının 4.3.3. maddesine göre; kuruluş, içerisindeki her bir ilgili fonksiyon ve seviyede dokümante edilmiş iş sağlığı ve güvenliği
hedeflerini oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Hedefler pratik olan durumlarda ölçülebilir büyüklüklerle ifade edilmeli ve İSG politikası ile tutarlı olmalıdır.
Buna yaralanmaların ve sağlığın bozulmasının önlenmesi, uygulanabilir yasal şartlara ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartlara uygunluk ve sürekli iyileştirme
taahhüdü dâhil olmalıdır.Yeni Ekle
Kuruluş, hedeflerini oluştururken ve gözden geçirirken yasal şartları ve kuruluşun taahhüt ettiği diğer şartları, İSG risklerini dikkate almalıdır, Ayrıca kuruluş
teknolojik seçeneklerini, finansal çalıştırma ve işletme şartlarını, ilgili tarafların görüşlerini de dikkate almalıdır. Kuruluş, hedeflerine ulaşmak için bir programı veya
programları oluşturmalı, uygulamalı ve sürdürmelidir. Bu programlar en azından aşağıdakileri içermelidir:
 Kuruluşun ilgili fonksiyon ve seviyelerinde hedeflere ulaşılması için verilen sorumluluk ve yetki
 Amaçlara ulaşırken kullanılacak araçlar ve zaman çizelgesi
Programlar düzenli ve planlı aralıklarla gözden geçirilmeli ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere gerektiğinde yeniden düzenlenmelidir.

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ