isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

İş Başlangıcında Herkese İşyeri Çalışma Kurallarını Almasını Sağlayan Sistem, Kayıtlar

İş Başlangıcında Herkese İşyeri Çalışma Kurallarını Almasını Sağlayan Sistem, Kayıtlar

Her çalışana iş yerinde uyacağı kuralların yazıldığı form imzalatılır eğitimleri verilir gerekirse bu konuda sınav yapılarak verilen eğitim pekiştirilir.

GENEL İSG KURALLARI

 • Her çalışan, prosedür de belirtilen kurallara uymak zorundadır.
 • Kişisel koruyucu prosedüründe belirtilen kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı zorunludur.
 • Her çalışan, işine başlamadan önce iş ile ilgili güvensiz durumları amirine bildirir ve gerekli tedbirler alındıktan sonra işine güvenle başlar.
 • Hiçbir çalışan izinsiz işe başlama saatinden önce gelip işe başlayamaz ve işini bırakamaz.
 • İşçi işe başlamadan önce kendisine verilen iş malzemeleri ile makineleri kontrol eder.
 • İşyeri ilan tahtası ve panosuna, işyerinin muhtelif kısımlarına asılmış bulunan ve asılacak olan çalışan sağlığı ve iş güvenliği talimatı okunacak ve bu kurallara uyulacaktır.
 • İşyerinde çalışan sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınmış bulunan tüm tedbirlere tam olarak uyulacaktır.
 • İşin gereği olarak şahsınıza verilen kişisel koruyucuları, Örneğin; Baret , emniyet kemeri, lastik çizme, gözlük vs.’yi devamlı olarak kullanın. Bu malzemeleri eskitir, kırar veya kaybederseniz amirinize haber vererek depodan yenisini alınız.
 • İşinizin gereği ve kendinizin can güvenliği için olan kişisel koruyucuları almadan ve kullanıma hazır olmadan işbaşı yapmayın.
 • Şahsınıza verilen kişisel koruyucu malzemeleri iyi ve temiz bir şekilde kullanın, muhafaza edin. Kişisel koruyucu malzemeleri kaybetmemek için icabında depoya teslim edin.
 • İşyerinde çalıştığınız sürede sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıkları, gelişi güzel almayın ve ortalıkta bulundurmayın.
 • İşyerinde çalıştığınız sürece kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif etmeyin ve araçları gelişi güzel yerlere bırakmayın.
 • İşyeri sahası içinde dinlenme alanları dışında dinlenmeyin ve uyumayın.
 • İşyerinde şaka yapmayın.
 • Yürürken, yürüyüş yollarını ve kaldırımları kullanın.
 • Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.
 • Kuvvetli rüzgar alan kısımlarda sorumluların izni olmadan çalışmayın.
 • İşyeri içinde veya civarında bulunan havuz, su birikintisi, gibi yerlere kati suretle girmeyin. İşyeri sahası içinde bu gibi yerlerde çalışmanız gerekiyorsa, işyeri ilgili ve sorumluluklarının gerekli güvenlik tedbirlerini almasından sonra sadece işin gereği olarak girin.
 • İşyerinde misafir, akraba kabul etmeyin.
 • İş kazasını işyeri ilgili ve sorumlularına haber verin.
 • Makine, ekipman ve iş araçlarının dönen veya hareketli kısımlarında bulunan koruma kapakları (guardlar) olmadan çalışılması yasaktır. Bu tür donanımları olmayan ekipmanlar fabrika sahasına sokulmayacaktır. Bakım ve onarım esnasında yerlerinden çıkartılan kapak ve muhafazalar iş bitiminde mutlaka yerlerine takılacaktır. Arıza yapan guard switchleri en kısa sürede çalışır hale getirilecektir. Tüm ekipmanlarda hareketli aksama müdahale etmek kesinlikle yasaktır.
 • Kullanılacak olan tüm kimyasallar izne tabidir. Çalışanlar kullandığı kimyasalların tehlikelerini bilmelidir. İşletmeye  getirilmesi düşünülen bütün kimyasallar için (temizleyiciler, yağlar, yapıştırıcılar dahil) işletmeye  girmeden önce onay alınmalı ve Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) gelmelidir.
 • Fabrikadaki mekanik, elektrik ve boru sistemlerinde, hatlarda yapılan her türlü işlerde (üretim değişikliği, kısa süreli duruşlar, proses temizliği, vb.) mutlaka tüm güç kesiciler (elektrik, hava, hidrolik, mekanik, vb.) kapatılıp kilitlenecektir. Yaylı, askıda bulunan, kendi kendine hareket edebilecek vb. ekipmanlarda mutlaka takoz kullanılacaktır. Başkasına ait kilit sökülmemeli ve yerinden çıkarılmamalıdır.
 • Kapalı veya kısıtlı yer olarak belirlenmiş yerlerde çalışma öncesi Kapalı Yerlere Giriş İzin belgesi doldurularak izin alınmalıdır. Tanklar, filtreler, kablo galerileri, çatı araları, kazanlar, asit tankları, vb. kapalı alanların bazılarıdır.Kapalı yerlerde çalışırken izin formunda belirtilen tedbirler alınmalıdır.
 • Bütün çalışma bölgelerinde sürekli olarak çevre düzeni sağlanmalıdır. Çalışma alanı izole edilmelidir.
 • Bütün işler için risk analizi veya iş güvenliği analizi yapılması (işin tanımlanması, olası tehlikeler ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması) zorunludur.Müteahit firmalar işe başlamadan önce iş izinlerini risk analizi ile birlikte hazırlayıp onay almalıdır.
 • İçten patlarlı mekanik ekipmanlar yağlama, yakıt doldurma veya ayar yapılırken durdurulmalıdır. Bütün yakıt doldurma işlemleri açık havada yapılmalıdır. Çalışan ekipmanların başında operatörler durmalıdır. Herhangi bir ekipman aracılığı ile personel yukarı çıkartılıp aşağı indiriliyor, yüksekte bekletiliyor veya bir yük asılı durumda bekletiliyorsa ekipmanı kullanan operatör ekipman kontrol panosundan hiçbir zaman ayrılmamalıdır.
 • İşe giren herkes müteahhit çalışanlar alt işveren çalışanları dahil sağlık kontrolünden geçmelidir. Daha sonra belirtilen periyotlarda gerekli görülen sağlık muayenelerinin tamamlanması zorunludur.

YANGIN İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Sigara içilmesi yasaklanan yerlerde, sigara içmeyiniz, ateş yakmayın, açık alevli cihaz kullanmayın ve kaynak yapmayın.
 • İşyerinde vukua gelen en küçük yangını derhal sorumlu ve ilgililerine haber verin veya verdirin.
 • Yangın çıkması durumda etrafta çalışan bulunuyorsa sesli olarak uyarınız.
 • Fabrikada yapılan tüm kesme, kaynak, taşlama, vb. sıcak işlemlerden önce sıcak işlem izni alınması gerekmektedir. Bu izin yangın sistem sorumlusu ve işlemin yapılacağı bölüm sorumlusunun  onaylayacağı sıcak işlem formu doldurularak alınır. Formda yazılı olan tüm tedbirler alınacaktır. Bütün çalışmalar sırasında işlem bölgesinde 6 kg’lık KKT yangın söndürücü bulundurulmalıdır. İşlem sırasında en yakın yangın söndürme ekipmanlarının yerleri bilinmelidir. Eğer yangın söndürücü kullanılmışsa kullanılanları hemen doldurulmak üzere fabrika Yangın sistem sorumlusuna  verilecektir.

İŞYERİ TEMİZLİĞİ VE TERTİP DÜZENİ İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Taban yüzeylerini her zaman temiz ve kuru tutun. Islak kalması durumunda uyarı levhası koyun.
 • Hortum ve kabloları taban seviyesinin yukarısında tutun.
 • Koridorları, geçiş yollarını v.s. temiz tutun.
 • Uzatma ve elektrik kablolarının düğümlenmesine ve birbirine karışmasına müsaade etmeyin.
 • Kabloları ısı kaynağından uzak tutun.
 • Kabloları sıvılardan (su, yağ, solvent v.b.) uzak tutun.
 • Tüm alet ve malzemeleri kullanılmadıkları zaman depo veya malzeme dolabında tutun.
 • Parlayıcı sıvıları güvenli metal kaplarda ve ısı kaynaklarından uzak tutun.
 • Etrafa sıvı, kimyasal veya cevher saçıldığında, döküldüğünde derhal ilgili birimlere haber veriniz.
 • Parlayıcı atık maddeleri metal kaplar içinde atık sahasında belirtilen alana bırakınız.
 • Kaplardan sadece gerekli olan miktarlarda kimyasal madde alın.
 • Üzerinde uyarı işareti ve etiketi olmayan kimyasalları kullanmayınız.
 • Kimyasal madde kapları kullanılmadıkları zaman kapalı tutulacaklardır.
 • Yürüyüş yollarındaki delik, gevşek döşeme gibi kazaya neden olabilecek durumları rapor edin.
 • Merdiven, iskele ve makine civarlarındaki ve çalışma alanlarındaki atık malzemeler, çöpler ve döküntüler derhal temizlenecektir.
 • Aletler, malzemeler, uzatma kabloları, hortumlar ve atık malzemeler tehlike doğuracak şekilde bırakılmayacaktır. Malzemeler belirtilmiş olan depolama alanlarına bırakılacaktır.
 • Temizleme işlemleri sırasında malzemeler fırlatılmayacak veya üst katlardan aşağıya atılmayacaktır.
 • Ahşap kalıp malzemeleri söküldüğü veya yerinden çıkartıldığı zaman üzerindeki çiviler sökülecektir.
 • Çöpleri belirtilen çöp kaplarına atın.
 • Sıvı kimyasallar kesinlikle su toplama kanallarına dökülmeyecektir.
 • Tüm fabrikada yağmur kanallarına, lavabolar ve tuvaletler aracılığı ile kanalizasyon sistemine bir sıvı ya da katı maddenin (tiner, yağ, alkol, silikon, mazot, boya ve bunun gibi) atılması yasaktır. Tüm kimyasal maddeler çevre yönetiminin belirlediği yerlerde depolanır.

KAZI İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlemini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin.
 • Kazı işleri için önceden izin formuyla izin alın.
 • Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
 • Kazı sırasında üst taraftan herhangi bir kayma veya göçme ihtimali belirdiği zaman derhal çalışma mahallini terk edin. Sorumlu ve ilgililere derhal haber verin. Gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.
 • Bir buçuk metreden daha derin kazıları şevli yapın. Bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı takdirde iksa (tahkimat) yapın.
 • Kazı işlerinde yağış sırasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışın.
 • Kazıdan çıkan toprağın, kazı kenarında en az bir metre uzağa atın.
 • Kazı işlemi sırasında ters şev vererek üst tarafı göçermeyin.
 • Kazının üst kenarında bulunmayın.
 • Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girmeyin ve yaklaşmayın.
 • İş makineleri üzerine kati suretle binmeyin. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası bulunamaz.

ELEKTRİK İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Elektrik ile ilgili arızaları elektrikçiye veya elektrik servisine haber verin.
 • Elektrik işlerini üstlenen müteahhitlerin iş bilgi ve becerilerinin yapacakları işle ilgili yasaların ön gördüğü sertifikaya sahip olmalıdır
 • Sorumlu ve salahiyetli elektrikçiden başkası elektrik işi ile ilgili olarak uğraşamaz. Yasak ve tehlikelidir.
 • Pano veya tabloya müdahale edilmesi için pano üzerine hiçbir şey koymayın.
 • Pano içerisinde çalışılacaksa Hat kesme uygulayın. Enerji altında çalışılması gereken zorunlu durumlarda enerji altında çalışma izni alın ve koruyucu ekipmanını giyin.
 • Pano veya tablo çevresine su dökmek, su sıkmak kati suretle yasaktır.
 • İşyerinin muhtelif kısımlarında bulunan enerji nakil hattına herhangi bir nedenle yaklaşmayın ve dokunmayın. Ayrıca, bu hatlara demir, boru ve buna benzer malzemeleri yaklaştırmayın ve dokundurmayın. Ölüm tehlikesi vardır.
 • Hat, motor, sigorta ve diğer bütün elektrik tesis ve tesisatlarında tehlike mevcuttur. Bu gibi yerlerde yapılacak işlemler; Örneğin; Sigorta büşonu değişmesi vs. ancak sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından gerilim olmadığı zaman yapılacaktır.
 • Elektrik tesisatını, aydınlatma ve kuvvet tesislerini ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçi yapabilir. Bakım, onarım, lamba takılması veya değiştirilmesi, şalter ancak sorumlu ve salahiyetli elektrikçi tarafından yapılabilir. Yetkisiz kimseler kati suretle bu işlerle uğraşamazlar.
 • Sorumlu ve salahiyetli kişiler tarafından kontrol edilmeyen topraklamayı kullanmayın, topraklamaya dokunmayın.
 • Yer altındaki elektrik kablolarına, boru ve kazık çakmak veyahut başka bir işlem yapmak kati suretle yasaktır. Ölüm tehlikesi vardır.
 • Elektrikli el aletlerinde uyulacak kurallar:
 • Elektrikli aleti kullanmadan önce kontrol edin.
 • Aylık kontrollerini yetkili elektrikçilere yaptır.
 • Hareketli ve döner kısımları korunmamış alet kullanma.
 • Elektrikli alet ile parlayıcı veya patlayıcı ortamda çalışma.
 • Kablosunda hasar, yırtılma ve ezilme varsa kullanma.
 • Korumasında ve plastik aksamında hasar, darbe ve ezilme varsa kullanma.

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMELERLE İLGİLİ KURALLAR

 • Tüm çalışanlar, ziyaretçiler ve müteahhit firma çalışanları çalışma alanlarında, onaylanmış baret, koruyucu ayakkabı ve gözlük takacaklardır. Ziyaretçilere baret, gözlük ve tulum, iş güvenliği departmanı tarafından verilecektir.
 • Baretler üzerinde havalandırma delikleri açmak gibi değişiklikler yapılmayacaktır.
 • Baretler, baretlere zarar verebilecek solvent ve benzeri maddelerle temizlenmeyecektir. Temizlik için sadece su ve sabun kullanılacaktır.
 • Baretler düzenli olarak çatlaklara, ezilmelere karşı incelenecektir.
 • Delik, çatlak ve ezilmeler bulunan baretler yenileriyle değiştirilecektir.
 • Baretler, şapka v.s üstüne giyilmeyecektir.
 • Sıcak iş yapılırken koruyucu elbise veya yüz siperleri yardımcılar da dâhil olmak üzere kullanılacaktır.
 • Taşlama yapılırken göz koruması; sabit veya hareketli taşlama makinelerinde çalışırken yüz siperi takılacaktır.
 • Tozlu ortamda çalışırken mutlaka toz maskesi takılacaktır.
 • Yüz maskeleri kullanıldığı zaman hava almayacak şekilde takılmalı ve hava alıp almadığı test edilmelidir.

KAYMALAR TAKILMALAR DÜŞMELERLE İLGİLİ KURALLAR

 • Her malzemeyi yerli yerinde muhafaza edin ve kullandıktan sonra her malzemeyi yerine koyun.
 • Zeminle ilgili herhangi bir problemi rapor edin (düzgün olmayan yüzeyler, döküntüler, kapatılmamış delikler vs).
 • Yürüme yollarını ve koridorları engellerden arınmış olarak tutun.
 • Makine alet ve diğer malzemeleri zeminde bırakmayın.
 • Temizlenen veya tamir edilen yerlerin etrafını kapatın ve şeritle işaretleyin.
 • Aydınlatmanın yeterli olduğundan emin olun, yanmayan lambaları yetkiliye bildirin.
 • Sarkık pantolon paçalarına dikkat edin.
 • Önünüzü göremeyecek şekilde yük taşımayın.
 • Merdivenlerden inip çıkarken korkulukları kullanın. Her adımda bir basamak kullanın. Hasarlı korkulukları ve basamakları rapor edin.
 • Platformlardan veya ekipmanlardan atlamayın. Basamak ve merdivenleri kullanırken korkulukları tutun.
 • Uzatma kablolarını, hortumları, ipleri vs. yürüme yolları üzerinde bırakmayın.

EMNİYET KEMERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Paraşütçü tipi emniyet kemeri kullanırken, çalışanın 1,2 metreden daha fazla düşmesine müsaade etmeyecek şekilde bağlanacaktır. İpin daha kısa olması daha iyidir.
 • Emniyet lanyardları, kemerleri kullanılmadan önce incelenecek ve hasarlı, dikişi atmış, örgüsü çözülmüş malzemeler kullanılmayacak ve derhal imha edilerek yenisi ile değiştirilecektir. Aylık kontrolleri yapılacaktır.
 • Paraşütçü tipi emniyet kemeri vücuda göre ayarlanacaktır.

İSKELE İLE İLGİLİ KURALLAR

 • İskeleleri sadece yetkili kişiler kurabilir, sökebilir veya değişiklik yapabilir.
 • Sadece sağlam malzemeden yapılmış iskeleler kullanılacaktır.
 • İskelenin ayakları ve bağlantıları, taşıyacakları maksimum yükü ayrılmadan veya çökmeden taşıyacak sağlamlıkta olacaktır. Varil, kutu veya üst üste dizilmiş tuğla gibi dengesiz malzemelerle iskeleler desteklenmeyecek veya üzerlerine kalas konmayacaktır.
 • İskeleler çalışma esnasında taşıyacakları maksimum ağırlığın en az 4 katını taşıyacak şekilde olacak ve iskelelere çalışma yükünden daha fazla yük yüklenmeyecektir. Tüm iskelelerin güvenli bir ulaşım yolu bulunacaktır.
 • Fırtınalı veya çok rüzgârlı havalarda iskeleler kullanılmayacaktır.
 • İskelelerin korkuluklarının yüksekliği 1,1 m’ den az olmayacaktır.
 • Aletler, civatalar, somunlar ve diğer malzemeler iskele üzerinde gelişi güzel bırakılmayacaktır. Bu tür malzemeler saklama kaplarında muhafaza edilecek ve iş bitimi iskeleden indirilecektir.
 • Tekerlekli iskelelerde çalışma esnasında tekerlekler kilitlenecektir.
 • Onay verilmemiş durumda olan iskelelerde çalışma yapılamaz.
 • İskelelerde çalışma yaparken iskelenin korkuluklarına basılmaz.
 • Tekerlekli iskeleler üzerinde biri varken hareket ettirilmeyecektir.
 • İskeleden aşağıya malzeme atılmayacaktır.
 • İskelelerde yürüyüş yollarında boşluk olmayacaktır.
 • İskelelerde süpürgelikler tam olacaktır.
 • İskele korkulukları eksiksiz olacaktır.

MAKİNE İLE İLGİLİ KURALLAR

 • Her türlü arıza ve aksamayı derhal sorumlu ve ilgililere haber verin.
 • Arızalı alet, cihaz, makine ve tezgah kullanmayın.
 • Çalışan makineye el ile veya başka bir malzeme ile müdahale etmeyin. Makine çalışırken yağlamayın ve tamirat yapmayın veya bakım işlemine girişmeyin.

OPERATÖRLER VE ŞOFÖRLERLE İLGİLİ KURALLAR

 • Her şoför, trafik kurallarına ve verilen talimatlara göre hareket etmekle yükümlüdür.(HIZ SINIRI 20 KM’dir.)
 • Şoförler işletme sahasındaki Hız Sınırlarına ve Uyarı Levhalarına uymak zorundadır.
 • İş makineleri, kapasitesinden fazla yükle çalıştırılamaz.
 • Operatör ve şoförlerin, çalışma anında yemek yemek, başkaları ile konuşmak, şakalaşmak, kitap-gazete okumak, direksiyon ve kumanda levyelerini bırakmak gibi hareketlerde bulunmaları yasaktır.
 • Operatör ve şoförler, özel talimat ve ehliyetleri icabı gereken kontrolleri yapmadan, makinelerini harekete geçiremezler.(İş makinesinde operatör olarak çalışan şoförler için mutlaka karayollarından alınmış OPERATÖRLÜK BELGESI (G SINIFI EHLİYET) olması zorunludur.)
 • Yükleyici operatörleri, kamyonlara yükleme yaparken sürücü ve kamyonlarına zarar vermeyecek şekilde hareket etmek zorundadırlar.
 • Yükleyici operatörleri yükleme sırasında belirlenen işaretleri kesinlikle uygulayacaklardır.
 • Ekskavatörlerle yapılan yüklemede, kepçenin, taşıyıcıların şoför mahalli üzerinden geçirilmesi yasaktır. Kepçe manevraları daima kasa gerisinden veya yanlarından yapılacaktır.
 • Kamyon şoförleri yükleme yapılırken kamyona inip binemezler.
 • Ekskavatörler yerinde çalıştığı müddetçe operatörleri makine içinde bulunacaktır. Operatör ancak makinesini durdurup önlemlerini aldıktan sonra aracını terk edebilir.
 • İş makineleri, çalışılan yerin ve makinenin özelliğine göre emniyet sınırları dışında bir hızla çalıştırılamaz.
 • Vardiya aralarında ve her türlü duruşlarda, iş makinelerinin bütün kontrol levyeleri stop durumunda ve frenler sıkılmış vaziyette bulundurulur.
 • Elektrik kabloları çalışma sahası, yol, kayma ve yuvarlanma ihtimali olan yerlerden çekilemez.
 • Kamyonlar kasaları kalkık vaziyette hareket ettirilemez.
 • İş makinelerinin bomları, ani hareket ve kuvvetlere maruz bırakılmamalıdır.
 • Ekskavatör ve loderlerde yük askıda bekletilemez.
 • Her ne surette olursa olsun iş makinesini terk etmek isteyen operatör ve şoförler, ekskavatör ve loderlerde kepçelerini, dozerlerde bıçaklarını yere indirmeden, tüm iş makinelerinde kontrol levyelerini stop durumuna getirmeden, frenlerini sıkmadan gerekli emniyet tedbirlerini almadan makinelerinden ayrılamazlar.
 • İş makinelerinde operatör dışında başkasının bulunması yasaktır.
 • İş makinaları insan kaldırmak için kullanılmayacaktır.
 • Her iş makinası sadece amacına uygun işlerde kullanılacaktır.
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ