isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

İş Güvenliği Malzemeleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

İş Güvenliği Malzemeleri ve Kişisel Koruyucu Ekipmanlar

 081- Kişisel Koruyucu Donanım Zimmet Ve Taahhüt Formu .

 082- Kkd Standartları Tablosu Formu .

   083- Kkd Teslim Tutanağı Formu .

 

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Uyum Yasası çalışmalarına paralel olarak iş güvenliği malzemelerinde gerekli Avrupa standardını ve CE işaretlemesi sağlamıştır. İş Güvenliği malzemesi satan firmalar her daim eğitime ve gelişime önem vermesi ve  ISO 9001:2008 sertifikasını  mutlaka alması gerekir.

1-Baretler,

2- koruyucu maskeler,

3- İş gözlüklerimiz

Kaynak gözlükleri

Ultraviyole,  gözlükleri

Kızıl ötesi  gözlükleri

Lazer ışınlarından koruyucu gözlükler

4- İş eldivenleri

Mekanik

Kimyasal risklere karşı koruyucu çeşitleri vardır.

Ayrıca soğuk ve sıcak ortamlar için alternatifler

Çalışırken en çok kullandığımız uzvumuz ellerimizdir. Bu nedenle ellerimiz çok önemlidir. Ellerinizi korumayı ihmal etmeyin.

5- Emniyet kemerleri

6- Baret renkleri, beyaz, turuncu, yeşil, mavi, kırmızı ve sarıdır. Baretler renklerine göre farklı kullanıcıları temsil eder. Beyaz baretleri üst düzey yöneticiler, mühendisler ve ziyaretçiler, sarı baretleri işçiler, kırmızı baretleri yangın savunma personeli ve kalite kontrolcüler, turuncu baretleri formen ve ustabaşılar, mavi baretleri bakım grubu çalışanları, yeşil baretleri ise sağlık personelleri kullanmaktadır.

7- Koruyucu maskeler  Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir o nedenle maruz kalınacak tehlikeye göre doğru tercih edilmiş bir maske üstün solunum koruması sağlar.

Toz maskesi,

Ventilli toz maskesi,

Karbonlu ventilli toz maskesi,

Katlanabilir toz maskesi,

Sis maskesi,

Ventilli katlanabilir toz maskesi,

Portwest maske


 • KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SEÇİMİNDE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Çalışanları, işin risklerine karşı korumak işverenin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirilirken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

Belirlenen risklerin toplu koruma yöntemleriyle önlenemediği veya alınan teknik önlemlere rağmen istenilen düzeyde indirilemediği hallerde kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır.

KKE’ nin kendisi risk yaratmadan ilgili risk önlemeye, iş koşullarına, kullanan işçinin sağlık durumuna, ergonomik gereksinimlerine ve yapılan işe uygun olmasına dikkat edilmelidir.

Seçilecek KKE’ nin CE işareti taşımasına dikkat edilmeli, CE işaretlemesi olmayan ya da güvenliğinden şüphe duyulan ürünler kullanılmamalıdır. Kişisel koruyucu donanımın taşınması gereken minimum güvenlik koşulları hakkında kullanım kılavuzundan bilgi edinilmelidir. Kişisel koruyucu ekipman seçiminde ayrıca, riske ilişkin limit değerlere de dikkat edilmelidir.

İşveren hangi tür KKE’ nin hangi risklere karşı, nasıl, ne kadar süre kullanılacağı hakkında yeterli bilgi ve uygulamalı eğitimi çalışanlarına ücretsiz olarak verilmeli, çalışanların görüşleri alınmalı ve katılımları sağlanmalıdır.

               KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN NASIL SINIFLANDIRILIR?

KKD’ lerin kategorizasyonunda, kişisel koruyucu donanımın hangi riske karşı koruma sağladığı önem taşır. KKD’ler koruma sağladığı riskin ciddiyetine göre kategorize edilirler. Kategorizasyon, CE işaretlemesi yapılırken doğru uygunluk değerlendirme yönteminin seçiminde önemli bir kriterdir.

Kategori 0: “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 1: Kullanıcının kendisinin değerlendirebileceği kabul edilen, tedrici olarak ortaya çıkan ve zamanında fark edilebilir derecede düşük düzeydeki risklere karşı koruma sağlayan basit yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 2: Kategori-I ve Kategori-III’ ün dışında kalan kişisel koruyucu donanımlardır.

Kategori 3: Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturularak, sağlığa ciddi şeklide ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlardır.

 • GÜVENSİZ KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN GÖRÜLÜRSE NEYAPILMALI?

KKD’ nin kendisi veya ambaljı üzerinde CE işareti olmayan, nerede, hangi riske karşı ve nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi bulunmayan, Kategori III (yüksek riskli işlere yönelik kişisel koruyucu donanımlar) olduğu halde onaylanmış kuruluş numarası ya da zorunlu olmamakla birlikte standart numarası olmayan ürünlerin güvensiz ürün olma ihtimali yüksektir. Böyle bir ürünle karşılaşılması halinde, iletişim bilgilerinden yetkili merciye ulaşarak, ürünü tanımlayıcı bilgilerin verilmesi suretiyle ürün ihbar edilmelidir.

       ÜRÜN SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • “CE” VE “EN” UYUMLULUĞU
 • DONANIM ÖZELLİKLERİ
 • MALZEMENİN ORTAMA GÖRE UYUMLULUĞU
 • DOĞRU MALZEME SEÇİMİ
 • MALZEMENİN KİŞİYE UYUMLULUĞU

    KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN ORTAK YÖNLERİ

 • Önemli tehlikelere karşı korumalı
 • Rahat kullanılır olmalı
 • Hareketi ve görmeyi engellememeli
 • Dayanıklı, sağlam ve kolaylıkla temizlenebilir olmalı
 • Diğer KKE’ lerin kullanımını engellememeli

ANSI Z87.1 veya EN standartlarına uymalı

 

 • BAŞ KORUMA
  • Kafa Koruyucu Standartları

 EN 397:     BARETLER İÇİN GEREKLİ STANDART

EN 443:     YANGIN KASKLARI İÇİN STANDART

EN 812:     BARİYERKİ KEP İÇİN STANDART

 Doğru Baret Kullanımı

 • Standartlara uygun üretilmiş olması
 • İç aksamlarının eksiksiz olması,
 • İç bağlantı yerlerin tam olması ve kopma vb. durumlarda iç aksamın bir yenisi ile değişebiliyor olması.
 • Başa ayarlanabilir bant olması
 • Baretin dış yüzeyinde meydana gelebilecek çatlak, kırılma vb. durumlarda mutlaka bir yenisi ile değiştirilmesi
 • Baretin başa kullanım dışında malzeme taşıma, üzerine oturma vb. gibi eylemlerde asla kullanılmaması.

 

 • GÖZ KORUMA
  • Göz Koruyucu Standartları

 

EN 166:    TEKNİK PERFORMANS STANDARDI
EN 167:    OPTİK TESTLER İÇİN YÖNTEMLER
EN 168:    OPTİK TESLERİN DIŞINDAKİ TESTLER İÇİN YÖNTEMLER
EN 169:    KAYNAK FİLTRELERİ
EN 170:    ULTRAVİYOLE FİLTRELERİ
EN 171:    KIZILÖTESİ IŞIN FİLTRELERİ
EN 172:    SANAYİ KULLANIMI İÇİN PARLAKLIK FİLTRELERİ
EN 175:    KAYNAK İŞLERİNDE YÜZ KORUMA EKİPMANI
EN 207:    LAZERE KARŞI KORUYUCU ÜRÜN
EN 208:    LAZER IŞIN AYARLAMASINA KARŞI KORUYUCULAR

 • Göz Koruma
 • Darbelere
 • Likit sıçramalara, gaz, toz, erimiş metal veya sıcaklığa
 • Ultraviyole, iyonizan radyasyon ve elektrik arklarına
 • Lazer ışınlarına
 • Bilgisayar ortamına

 
Mercek Renkleri

 • GÜRÜLTÜDEN KORUNMA
  • Kulak Koruyucu Standartları

 

EN 352-1    :    KULAKLIKLAR İÇİN STANDART

EN 352-2    :    KULAK TIKAÇLARI İÇİN STANDART

EN 352-3    :    BARETE TAKILIR KULAKLIKLAR İÇİN STANDART

 • Gürültüden Korunma
 • İşe ve standartlara uygun kulak koruyucu seçilmelidir.
 • Kulak yolunda akıntısı, ağrısı ya da geçirilmiş ameliyat vb. durumu bulunanlar kulak tıkacı takmamalıdırlar.
 • Kulak tıkacı takmadan önce işyeri hekimi tarafından muayene edilerek uygun olup olmadığının muayene edilmesi gereklidir.

Kulaklık ve kulak tıkacı arasında koruyuculuk açısından önemli fark olmamakla birlikte; doğru takıldığı takdirde kulak tıkacı daha iyi bir koruma sağlar.

 • Uygun Gürültü Azaltma Düzeyleri

 

             Yeterli koruma sağlamak için koruyucu ekipman kullanım ve bakım eğitimi hayati önem taşır.

Kullanım ve bakım yönergeleri ürün kutularının arka kısmında yazılıdır. Bu standartlarda gerekliliği gösterilmiş bir uygulamadır.

Atılabilir Kulak Tıkaçları  : 

Kulaklık SNR 25 : 

Kulaklık SNR 27 : 

 

Barete Takılabilir Kulaklık SNR 26 : 

Kulak Koruyucu Kullanımı

Kulak Tıkacı,

 • Temiz ellerle, kesinlikle sessiz ortamda ve
 • kulak yolu yukarı geriye doğru bir diğer elle çekilerek takılmalı
 • Sessiz ortamda Takılmalı ve çıkarılmalıdır.
 • Bir haftalık alıştırma programı ile takılmalıdır.
 • Malzeme eskidiğinde, yapısı bozulduğunda yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Çıkardığınız kulak tıkacınızı temiz ve sağlıklı kullanabilmek için su ve sabun ile yıkayıp; kapalı poşetinde saklanır.
 • Asla, başkasının kulak tıkacı kullanılmaz.
 • Unutmayınız,
 • Kulak tıkaçları ve kulaklıklar gürültüyü azaltmak üzere imal edilmişlerdir. Konuşma sesi gibi duymak istediğiniz alçak frekanslı sesler kulak tıkacı kullanırken rahat duyulur.
 • Kulak Tıkacı Alıştırma Programı

SOLUMUN KORUMA

Solunum Koruyucu Standartları

EN 136:   TAM YÜZ GAZ MASKELERİ İÇİN STANDART
EN 137:   SOLUNUM TÜP VE SIRTLIKLARI İÇİN STANDAR
EN 139:   TEMİZ HAVA BESLEMELİ MASKELER İÇİN STANDART
EN 140:   YARIM YÜZ GAZ MASKELERİ İÇİN STANDART
EN 141:   GAZ-BUHAR FİLTRELERİ İÇİN STANDART
EN 149:   BAKIM GEREKTİRMEYEN MASKELER İÇİN STANDART
EN 270:   KAÇIŞ MASKELERİ İÇİN STANDART
EN 405: BAKIM GEREKTİRMEYEN GAZ-BUHAR MASKELERİ İÇİN STANDAR

 • Havayı Kirleten Maddeler

 • Havayı Temizleyen Maskelerde Sınırlamalar
 • Doğru filtre seçimi yapılmalıdır.(Toz maskeleri gazlara, gaz maskeleri tozlara karşı koruma sağlamaz.)
 • Oksijeni yetersiz ortamlarda kullanılmamalıdır. (minimum % 19.5 oksijen)
 • Sakallı veya uzun favorili / bıyıklı iken kullanılmamalıdır.

 

 

 

 • Filtre Seçim Tablosu

 • Solunum Koruması

 Maske seçiminde mutlaka ortamda yeterli oksijen olup olmadığından emin olunmalıdır.

 • Ortamdaki zararlı maddeye göre maske seçilmelidir. Örneğin çimento tozuna karşı FFP1 koruma kademesinde TS-EN 149 standardına uygun üretilmiş bir toz maskesi; kaynak dumanına karşı FFP2 koruma kademesinde ve yüzeyi alev almayan bir maske yeterli koruma sağlar.
 • Toz maskesinin ne kadar süre kullanılabileceğini anlamak için maske yüze takıldıktan, burun mandalı kapatıldıktan sonra, iki elle kapatılarak derin bir nefes çekilir ve içe doğru çekilme varsa maske kullanılmaya devam edilir.
 • Toz maskesi içine el sürülmemeli; çıkarıldıktan sonra ambalajına konularak saklanmalıdır. Süresi dolanlar yenisi ile değiştirilmelidir.
 • Maskenin yüze iz yapması, nefes almayı zorlaştırması gibi olumsuz etkileri olduğunda mutlaka İSİG sorumlusu ve işyeri hekimi ile görüşülmeli ve durumun değerlendirilmesi sağlanmalıdır.
 • Maske ile birlikte koruyucu gözlük takıldığında gözlükte buğulanma meydana geliyorsa, maske çıkarılıp tekrar takılmalıdır. Genellikle ağızdan solunumla çıkan su buharı neden olabilir.
 • Gaz&Buhar Maskeleri

 • VÜCUT KORUMA
  • VÜCUT KORUYUCULAR İÇİN STANDART

EN 343:     YAĞMURLUK STANDARTI
EN 340:     GENEL İŞ ELBİSELERİ STANDARTI
EN 467:     SIVI KİMYASALLARA KARŞI ÖNLÜK STANDARTI
EN 465:     KİMYASALLARA KARŞI ELBİSE STANDARTI
EN 471:     REFLEKTİF ELBİSE STANDARTI
EN 469 VE EN 351:     ISI VE ALEVDEN KORUYUCU ELBİSE STANDARTI
EN 412:     KESİLMEYE KARŞI ÖNLÜK STANDARTI
EN 464:    SIVI-GAZ KİMYASAL KORUYUCULU ELBİSELER STANDARTI
EN 1073-1:    RADYOAKTİF KİRLİLİĞE KARŞI ELBİSE STANDARTI

Koruyucu Elbiseler

 • Koruyucu elbiselerle ilgili temel standartlar aşağıda yer almaktadır:
 • EN 340 Genel yaklaşımlar
 • EN 1149 Elektrostatik yapısı
 • Koruyucu elbise seçiminde güvenlik açısından önem taşıyan bir konu elbisenin yapıldığı ürünün nem emici, antistatik malzeme ile kaplanmış olmasıdır.
 • Yanabilir tozların, buharların ve gazların olduğu ortamlarda, elektrostatik enerjinin boşalması ile kıvılcım çıkmakta ve patlamalara neden olabilmektedir.
 • Kıvılcım enerji seviyesi ortamdaki tozun, buharın ve gazların  yoğunluğuna ve çeşidine bağlıdır.
 • Düşük yoğunluktaki anlık şoklar ve kimyasal madde taşıyan veya makine ile çalışan personel  için potansiyel patlama tehlikesi oluşturmaktadır.
 • Etiketleme
 • Test sonuçları,
 • Elbisenin bedeni, üretici firmanın adı vb…

 • EL KORUMA
  • EL KORUMA STANDARTLARI

EN 388:     MEKANİK RİSK

EN 374:     KİMYASAL RİSK

EN 407:     SICAK ORTAM RİSKİ

EN 511:     SOĞUK ORTAM RİSKİ

 

 • Eldiven Grupları
 • Kimyasallara dayanıklı eldivenler
 • Özel amaçlı eldivenler (sıcağa, soğuğa dayanıklı eldivenler vb.)
 • Genel amaçlı eldivenler
 • Ürün koruyucu eldivenler
  • Uygun Eldiven Seçimi

Eldiven defosuz ve iyi yapılmış olmalıdır.

 • İyi yapılmamış, defolu bir eldiven bazen hiç eldiven kullanılmamasından daha zararlı olabilir. Çünkü kişiler ellerindeki eldivene güvenerek, çok zararlı maddelerle çalışabilirler.

Eldiven uygun olmalıdır.

 • Çalışanlar daha çok eldiven rahat olmadığı veya çalışmayı yavaşlattığı için eldiven kullanmak istemez veya eldiven giymeyi unuturlar.

Eldiven uygun dizaynda olmalıdır.

  • Ağır/yağlı parça taşıma işleri için geniş ve ele oturmayan kesimde emniyet konçlu
  • Yağda kaydırmayan tutuculuğu yüksek yapıda
  • Mekanik, kimyasal, sıcaklık gibi risklere uygun yapıda

Eldiven uygun materyalden yapılmış olmalıdır.

  • Nitril, kauçuk, kevlar, neopren, pva …..

Eldiven standartlara uygunluk testi içermelidir.

  • EN 388***
  • EN 374
  • EN 407
  • EN 511
  • EN 421

EN 388-ANTİSTATİK

 • 2 farklı eldivenden 2 adet test örneği kesilerek hazırlanır (çapı 80 mm’ den fazla).
 • Bu test prosedürü, test örneğinin hacimsel direncini, yani, test örneğinin elektrostatik deşarjları azaltma becerisini ölçer.
 • Performans seviyesi, 2 sonucun en düşüğü ile tayin edilir
 • Bu özelliği belirtmek için ilave edilecek grafiksel sembol şöyledir:

 EN 388 Mekanik Riskler

 • Bu standart; aşınma, bıçak kesiği, delme, yırtılma riski ve çarpma kesiği gibi olayların sebep olduğu fiziksel risk ve mekanik darbeler bağlamında, tüm koruyucu eldiven tipleri için geçerlidir.
 • Koruyucu eldivenler EN 420  gereksinimlerini karşılayacaktır:
  • Genel dizayn prensipleri,
  • Eldiven yapımı,
  • Zararsızlık durumu (pH, Krom oranı, vb),
  • Konfor risk etkinliği (Boyut, Kullanım beceri riski, Su buharı iletim riski, Emme riski),
  • Eldivenin işaretlenmesi,
  • Kullanım talimatları.

EN 388 – Aşınma Direnci

 • Malzemenin 4 adet dairesel örneği (6.45 cm²), Lissajous resmi biçiminde çevrimsel bir düzlemsel harekete sahip bilinen bir basınç (9 kPa) altında aşınmaya tabi tutulur.
 • Numune örneği, 100, 500, 2000 ve 8000 çevrim sonunda riske karşı kontrol edilir.
 • Aşınmaya karşı direnç değeri, numunede delinmenin oluşması (yani, test örneği içinde yıpranmayla bir delik açıldığında)  için gerekli olan çevrim adeti ile ölçülür.
 • Performans seviyesi, 4 test örneğinin başarısızlık gösterdiği en düşük çevrim adeti ile tespit edilir.

EN 388 –  Yıpranma Direnci

 • Eldivenlerin el ayası kısmından 4 test örneği kesilerek alınır (100 mm * 50 mm, kenardan 25 mm mesafede 50 mm’ lik bir kesmeyle) :
  • – bunların 2 adeti, eldivenin manşet kısmından parmak ucu tarafı yönünde alınır,
  • – diğer 2 örnek, aya genişliği içinden alınır.
 • Test prosedürü, hazır kesimli test örneğinin 100 mm / dakika hızdaki bir yırtma hızı ile yırtılması için gerekli en yüksek kuvvettir.
 • Her bir örneğin yıpranma direnci, en yüksek tepe kayıt değeridir.
 • Performans seviyesi, 4 sonucun en düşük değeri ile tayin edilir.

EN 388 – Delinme Direnci

 • Eldiven aya kısmından 4 adet test örneği kesilerek hazırlanır (40 mm veya daha büyük çapta).
 • Test prosedürü, bir test örneğinin 100 mm / dakika hızdaki bir kayıt iğnesi ile delinmesi için  gerekli en yüksek kuvveti ölçer.
 • Her bir test örneğinin delinmeye karşı direnci, kaydedilen en yüksek tepe olarak alınır.
 • Performans seviyesi, 4 sonucun en düşük olanı ile tayin edilir.

 EN-374 SIZINTI

 • Eldivenler, EN 374-2’de verilen test metoduna (Sızmaya karşı direnç tayini) göre test edildiğinde, sızıntı / kaçak yapmayacaktır.
 • Tek bir partiden veya parti grubundan gelen eldivenler, ISO 2859 kapsamındaki belirtilen risk açısından incelenecektir. Kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) ve risk muayene seviyeleri, aşağıdaki tabloda verilen değerlere uyumlu olacaktır:EN-407-TERMAL
 • Bu standart, ısı ve/veya aleve karşı koruyucu eldivenlere ait genel gereksinimleri, termal performans seviyelerini,  test metotlarını ve risk işaretlemelerini  tanımlar.
 • Koruyucu eldivenler EN 420 gereksinimini karşılayacaktır :
  • Ebatlar (Bu testlerden birinde dört seviyeden birinde seviye 3 riske sahip eldiven, acil bir durumda kolaylıkla çıkartılacak bir tarzda imal edilecektir).
  • Eldivenin işaretlenmesi
  • Kullanım talimatları.

EN 388 – Mekanik performans

Doğru Eldiven Kullanımı

 • Eldivenleri düzenli olarak kontrol edilmeli
 • Eldiveni kullanacaklara tam olarak bilgi verilmeli
 • Eldivenleri çok uzun süre kullanmaktan kaçınmalı.
 • Eldivenleri haftada bir yıkanmalı.
 • Eller ıslak giymekten kaçınmalı

Eldivenlerin çalışanlar arasında paylaşımına izin verilmemelidir.

 

 • EMNİYET KEMERLERİ
  • EMNİYET KEMERİ İLE İLGİLİ STANDARTLAR

 EN 355:    ŞOK EMİCİLİ HALATLAR İÇİN STANDART
EN 358:    BEL TİPİ EMNİYET KEMER STANDARTI
EN 361:   PARAŞÜT TPİ EMNİYET KEMER STANDARTI
EN 362:   EMNİYET KANCASI STANDARTI
EN 353:   HALATLI FRENLAMA SİSTEMİ STANDARTI
EN 360:   GERİ SARIMLI MAKARA DÜŞME ÖNLEYİCİLER İÇİN STANDART

 • Emniyet Kemerleri
 • 1,2 m de – koruyucu sistem kullanımı zorunludur.
 • Sistemlerin birbirini tamamlayan halat, kanca, karabina gibi parçalardan oluşması ve
  standartlara uygun imal edilmelidir.
 • Paraşüt tipi ve poliamid malzemeden imal edilmiş olmalı.
 • Rahat, hafif ve kolay ayarlanabilir parçalardan oluşmalı.
 • En az 2000 kg’ a dayanıklı olması gerekmektedir.

 • KORUYUCU AYAKKABI
  • AYAK KORUYUCULAR İÇİN STANDART

 

EN 347:    MİNİMAL RİSKLER İÇİN AYAK KORYMA STANDARTI
EN 346:   KORUYUCU AYAKKABI STANDARTI
(100 Joule’ lik darbeye karşı korumalı ayakkabılar)
EN 345:   KORUYUCU AYAKKABI STANDART
(200 Joule’ lik darbeye karşı korumalı ayakkabılar)

 • Ayakkabı Seçimi

 

İş güvenliği ayakkabıları ile ilgili Avrupa standardı EN 344 kapsamında üç ayrı standart daha bulunmaktadır:

 • EN 345 Güvenlik ayakkabısı, çelik burun/200 J ( 1m/20 kg düşme kuvveti)
 • EN 346 Koruyucu ayakkabı, çelik burun/100 J (1m/10 kg düşme kuvveti)
 • EN 347 İş ayakkabısı, çelik burunsuz
 • SB: Temel standart
 • S1: Kapalı arka kısım, antistatik taban, şok emici topukların bulunması
 • S2: S1 + su geçirmezlik
 • S3: S2 + çelik iç taban + çentikli taban
 • S: Çelik orta taban ( 1100 kg’ a kadar geçirgenlik dürenci)
 • C: Elektrik direnci ( 100 KOHM’ a kadar)
 • H1: Sıcaklığa karşı izolasyon
 • A: Antistatik özellikler ( 0.1ve 1000 MOHM arası)
 • C1: Soğuğa karşı izolasyon
 • HRO: Isıya dirençli taban ( 300 C’ ye kadar)

 

İş Ayakkabısı Kullanımı

 • Koruyucu ayakkabı kullanımında en sık rastlanan sorunlar arasında mantar enfeksiyonlarıdır. Bu sorunu genellikle hijyenik kuralların bilinmemesinden ve uyulmamasından doğmaktadır.
 • İş ayakkabısı seçilirken ağır olmamalıdır ( en fazla 1 kg/çift)

Koruyucu Malzeme Etkin Kullanımı

 • Kişisel koruyucuların bakımı, temizliği, saklanması önemlidir.
 • Kullanım talimatlarına uyulmalıdır.
 • Tekniğine uygun takmak kişisel koruyucularla ilgili dile getirilen pek çok yakınmayı ortadan kaldıracaktır.
 • Kişisel koruyucuları takarken hijyen kurallarına uyulmalıdır.

 Koruyucu Malzeme Doğru Seçimi

 • Standartlara uygunluk
  • Test belgeleri
  • şartnameler
 • İşe uygunluk
  • Saha çalışması
  • MSDS
  • Ürün belirleme
 • Kişiye uygunluk
  • Numune testleri
  • Memnuniyet anketleri

 • KORUYCU MALZEMENİN ETKİN KULLANIMI
 • Maske kullanılmadığı zamanda açıkta bırakılmamalıdır.
 • Kulak koruyucular sessiz ortamda takılmalıdır. İlk kullanım alıştırma programları ile başlatılmalıdır.
 • İşe uygun eldiven seçimi sağlığın korunması açısından önem taşımaktadır.
 • Yüksekte çalışırken emniyet kemeri takmak mutlak hayat kurtarıcıdır.
 1. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLARIN TEMİZLİK VE BAKIMI

 

Kişisel koruyucu ekipmanların temiz tutulması ve düzenli bakımı önemlidir. Özellikle yüz ve göz koruyucu ekipmanların temizliği önemlidir; çünkü ekipman camlarının kirli olması çalışanların görüş alanlarını azaltır.

Kişisel koruyucu ekipmanların yeterli korunmayı sağlayabilmesi için düzenli aralıklarla denetlenmesi, temizlenmesi ve bakımı yapılmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımlar, işveren tarafından ücretsiz verilir, imalatçı tarafından sağlanacak kullanım kılavuzuna uygun olarak bakım, onarım ve periyodik kontrolleri yapılır ve ihtiyaç duyulan parçaları değiştirilir ve hijyenik şartlarda muhafaza edilir ve kullanıma hazır bulundurulur.

Kişisel koruyucu ekipmanların temizlik ve bakımı ile ilgili talimatlar hazırlanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar talimatlara uygun olarak kullanılır, bakımı ve temizliği yapılır. Talimatlar çalışanlar tarafından anlaşılır olmalıdır.

 

 1. SONUÇ VE ÖNERİLER

Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD), işyerinde ve günlük kullanımda olası kazalara karşı korunma sağlamak amacıyla kullanılan ürünlerdir. Kişisel Koruyucu Donanım çalışma yaşamı dışında evde ve boş vakitlerde de kullanıldığından (dağcı ekipmanları, dalgıç kıyafetleri, güneş gözlükleri vs.) geniş bir kitleyi ilgilendirmektedir. Sağlık ve güvenlik temel haktır ve bu yüzden insanlar en yüksek seviyede koruma talep eder ve beklerler. Bu amaç doğrultusunda bir yeni yaklaşım direktifi olan 89/686/EEC sayılı Kişisel Koruyucu Donanım Direktifi, Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği olarak ülkemiz mevzuatına aktarılmıştır.

Kişisel koruyucu ekipmanları kullanan kişiler; Korunmanın gerekliliğini,  Koruyucunun başka korunma yönteminin yerine veya yanı sıra kullanılmasının nedenlerini, ve bunu kullanarak sağlayacakları yararı anlamış olmalıdırlar.

Korunma olmadığında oluşacak maruziyetin sonuçlarıyla birlikte, kişisel koruyucu donanımların kullanım kuralları ve hangi durumlarda maksada uygun ve etkili çalışmayacağı da açık bir biçimde anlatılmalıdır.

Kişisel koruyucu donanım kullanılmasını gerektiren riskin önlenmesi için alınan tedbirler; Bu tedbirlere rağmen sürmekte olan riskin düzeyi ve muhtemel olumsuz sağlık güvenlik etkileri; Kişisel koruyucu donanım ile çalışma mecburiyetinin, bu olumsuz etkileri önleme çabasından kaynaklandığı; Kişisel koruyucunu donanımın; Hangi etkilere karşı koruma sağladığı, nasıl kullanılacağı, bakımının ve temizliğinin nasıl yapılacağı, nerede ve nasıl saklanacağı, anlatılmalı ve uygulamalı olarak gösterilmelidir.

Risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik tedbirlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılamadığı durumlarda kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu donanımlar; “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır

Tam koruma sağlamalıdır.  Kendileri bir tehlike kaynağı olmamalıdır. Kullanılan vücut kısımlarına ve yapılan işe tam uygunluk sağlamalıdır. Kullanımı kolay ve pratik olmalıdır. Kişisel koruyucu donanımların yararlı olabilmesi için, kullanım maksadına ve kullanıcıya uygun olması ve gerektiği şekilde kullanılması önemlidir.   Bu sebeple;   Kişisel koruyucu donanımların seçimi iyi yapılmalı ve kullanması gerekenler doğru belirlenmelidir. Kullanması gerekenlere teslim edilmeli ve konu ile ilgili olarak kullanıcılar bilgilendirilmeli teorik ve pratik eğitim sağlanmalıdır. Gerektiği şekilde kullanımın sağlanması için, örnek olunmalı, kullanıcılar teşvik edilmeli ve denetim sağlanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, gerektiğinde yenilenmelidir.

Özellikle de kişisel koruyucu ekipmanların bakımı, temizliği ve korunması konusunda çalışan personellerin doğru bilgilendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Unutmayalım;

Kişisel koruyucu ekipmanları korumazsak, Onlarda bizi korumaz..!

 

 

Koruyucu Malzeme Seçimi

 

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ