isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

Taş Motoru Kullanımında Alınacak Önlemler

Taş motoru kullanılmasında eğer koruyucu başlık takmazsanız ve vizör kullanmazsanız bu olay kendinizi hazırlayın.


Taş Motoru Tehlikeleri :

 • Yetkisiz kişinin taş motoru kullanımı sonucu yaralanma.
 • Vücuda çapak sıçraması sonucu vücuda yanık. Yangın.
 • Taş patlaması sonucu yaralanma.
 • İzinsiz iş yapılması sonucu yaralanma.
 • Elektrik kablosunun ezilmesi sonucu kısa devre yangın çıkma riski.
 • Elektrik kablolarının makarada aşırı ısınması sonucu erime erimesi kısa devre ve yangın riski.
 • Kaçak akım rölesi kullanılmaması ve gövdeye kaçak sonucu elektrik çarpılması ölüm.

Taş motorunun eli ve vücudu kesmesi sonucu yaralanma.

 • El aleti (Kerpeten – keser çekiç vb ) kullanımı esnasında parça fırlaması sonucu görme kaybı.
 • El aletini kendi veya başkasının eline veya vücudunun herhangi bir yerine vurması sonucu kesik, uzuv kopması.
 • El aletinin sapının çıkması sonucu karşıdaki kişiye veya kendisinde vücut ezilmesi kırık. Gürültü sonucu işitme kaybı

Taş Motorunda Alınacak Önlemler.

 • Baret tak,
 • İş Ayakkabısı giy,
 • Reflektif yelek kullanma.
 • Taş motoru kullanımı esnesında kaynakçı tulumu giy.
 • Vizör tak.
 • Kesilmeye karşı dayanıklı eldiven kullan.
 • Sahada yangın tüpü bulundur.
 • Mesleki yeterliliği uygun personel çalıştır.
 • Kesme taşlama formu doldur.
 • Yanıcı maddeleri sahadan uzaklaştır.
 • Kesme işlemi için kesme taşı kullan.
 • Çİft emniyetli taş motoru kullan.
 • Taş motorunu tutma kolundan iki elle tutarak kullan.
 • Sıcak işlem izni al.
 • Elektrik kabloları kişilerin takılıp düşmesine engel olacak şekilde izole et .
 • Yerde bulunan kabloların görünmesi için ikaz işaretleri koy
 • Elektrik makaraları tamamen açarak kullan.

 

 • Elektrikli aleti kullanmadığımız zaman fişten çıkart.
 • Elektrik kabloları araç geçişlerinde ezilmelere karşı engel olacak şekilde izole et
 • Seyyar kablo ve elektrikli araçların etiketlerini kontrol bakım tarihleri uygun olmayan aletle çalışma.
 • Elektrik ihtiyacı kaçak akım rölesinden sağla. Kullanım öncesi test butonu ile test et. Kulak tıkacı kullan.

TAŞLAMA İŞLERİNDE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI

1.            İşe başlamadan önce gerekli cihaz ve çevre güvenliği kontrolleri yapılacaktır.

2.            Arızalı cihaz, deforme olmuş ve fişsiz kablo ile çalışılmayacaktır.

3.            Seyyar aletlerle kapalı mahalde çalışılırken;  ilgi amirden gerekli izin alınacak, yeterli aydınlatma, havalandırma ve bir gözcü nezaretinde çalışılacaktır.

4.            Çalışanlar, baş ve gözlerini sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan korumak için uygun yüz maskesi veya gözlük gibi kişisel koruyucuları ile toz maskesi kullanacaktır.

5.            Zımpara taşları, kullanılmadan önce kullanıcıları tarafından kontrol edilecek, çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.

6.            Seyyar veya sabit bütün taşlama ve kesme makinelerinde uygun taş ve kesme diski koruyucu bulunacaktır.

7.            Seyyar olanlarda koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden, sabit olanlar da 90 dereceden fazla olmayacaktır. Bu aletlerin koruyucusuz olarak kullanılması kesinlikle yasaktır.

8.            Sabit tezgâhlarda taş önünde, taşlanacak parçanın üzerine konulması ve emniyetli bir şekilde çalışılması için ayarlanabilen bir parça mesnedi bulunacak, bu mesnet ile taş arasındaki mesafe 3 mm. Olacak şekilde ayarlanacaktır.

9.            Bu aletler, kâğıt, talaş, yanıcı fiberler gibi kolay tutuşabilir maddelerle yanıcı ve parlayıcı sıvı ve gazların yakınında kullanılmayacak, su ile temas ettirilmeyecektir.

10.          Bir zımpara taşı ilk defa çalıştırıldığında, çalıştıran işçi taşın karşısında durmayacak, kenarda durarak taşın hız kazanmasını bekleyecektir.

11.          İş bittikten ve taş kapatıldıktan sonra kendi ataleti ile bir süre daha döndüğü göz önünde tutularak, gelişigüzel bırakılmayacak, durması beklenecektir.

SEYYAR TAŞ MOTORLARI İLE ÇALIŞMA TALİMATI:

1-            Seyyar taş motorları ile çalışırken en büyük tehlike göze çapak kaçması ve metal tozlarının solunmasıdır. Bu nedenle koruyucu gözlük ve toz maskesi gibi kişisel koruyucu ekipmanlar kullanılacaktır.

2-            Seyyar taş motorları ile açık alanda çalışılması halinde toz ve kokudan etkilenilmemek için rüzgârın arkadan alınmasına özen gösterilecek,

3-            Seyyar taş motorları, gerek kesme işlerinin gerekse yüzey taşlamalarının yapılması sırasında kesinlikle koruyucusuz çalıştırılmayacak, koruyucunun taşlama ağzı 180 dereceden fazla olmayacak.

4-            Taş motorlarının seyyar elektrik fiş ve kabloları kontrol edilecek, kablo izolesi bozuk seyyar taş motorları ile çalışılmayacak. Fiş takılıyken paydos verilmeyecek veya taş değişimi vb işler yapılmayacaktır.

5-            Taşlama işleri tank ve kazan gibi dar mahallerde yapılması halinde çalışma müsaadesi alınacak, yeterli aydınlatma ve aspirasyon (havalandırma) sağlanmadan işe başlanmayacak.

6-            Taş değiştirme işlemi, elektrik bağlantısı kesilerek (fiş prizden çıkarılarak) ve  uygun anahtar kullanılarak yapılacak

7-            Seyyar taş motorunun devrine uygun çaptaki taşların motora bağlanması, bağlama sırasında taşın çok sıkılmaması ve gevşek bırakılmaması hususuna özen gösterilecek.

8-            Seyyar taş motoru ile çalışmaya başlamadan önce, taş çalıştırılarak devrini alması beklenecek,

9-            Seyyar taş motorları ile yapılan çalışmalar sırasında çıkan kıvılcım, toz ve dumandan etkilenmemek için uygun gözlük ve toz maskesi kullanılacak, kayma ve düşme riski olan yerlerde emniyet kemeri takarak çalışılacak.

10-         Seyyar taş motoru ile dar alanlarda, iskelelerde çalışırken çok dikkatli olunacak, özellikle büyük taş motorları ağır olduğu için vücut üzeri yükseklikte taşlama işlerinde yorucu olabilir. Bu gibi durumlarda dinlenerek taşlamaya devam edilecek.

11-         Taşlanacak yüzeylerin haricinde taş motoru çalışır vaziyette gezdirilmeyecek sağa sola götürülmeyecek. Aksi halde kendimize ve başkalarına zarar verebilirsiniz. Tüm dikkat yapılacak işe verilecek.

12-         Taş motorlarındaki elektrik arızalarına müdahale edilmeyecek elektrikçilere haber verilecek.

13-         Motor kapatıldıktan sonra taş ataleti ile bir süre döndüğü göz önünde tutularak, gelişigüzel bırakılmayacak,

14-         İş bitimi seyyar taş motoru ve kabloları rulo edilerek toplanıp emniyetli yere kaldırılacak.

ZIMPARA TAŞLARI İLE ÇALIŞMA TALİMATI:

1.            Zımpara taşları gerekli sağlamlıkta yapılmış olsa da mutlaka taştan fırlayabilecek parçalara karşı uygun koruyucu içine alınacak, koruyucusu olmayan zımpara taşında kesinlikle çalışılmayacaktır.

2.            Zımpara taşlarının seçiminde taşın, işe ve motora uygun olmasına özen gösterilmeli, taşın devir adedi, taş motorununkinden fazla olmamalıdır.

3.            Çalışanlar, baş ve gözlerini, sıçrayan parçalardan ve kıvılcımlardan korumak için uygun yüz maskesi veya gözlük gibi kişisel koruyucuları kullanmadan işe başlamamalıdır.

4.            Zımpara taşları, kullanılmadan önce kullanıcıları tarafından kontrol edilecek, çatlak ve hasarlı olanlar kullanılmayacaktır.

5.            Zımpara taşları, yerine takılırken taşla flanj arasına, çapı flanj çapından büyük olan kâğıt, kauçuk ve deri gibi yumuşak malzemeden yapılmış uygun pullar konulacaktır.

6.            Zımpara taşları, imalatçı firmanın belirttiği hızın üstünde kullanılmayacak, taşın karakteristiğini gösteren ve taşın üzerine yapıştırılmış olan etiket kesinlikle koparılmayacaktır.

7.            Zımpara taşının taşınması ve takılması bu işle görevli kişilere bırakılmalı, taşın kullanılması konusunda eğitim almayan işçiler zımpara taşını kullanmaya kalkışmamalıdır.

8.            Bir zımpara taşı ilk defa çalıştırıldığında, çalıştıran işçi taşın karşısında durmayacak, kenarda durarak taşın hız kazanmasını bekleyecektir.

9.            Zımpara taşı veya tezgâhında herhangi bir çatırtı veya gürültü duyulduğunda, tezgâh durdurulmalı, gerekli bakım ve onarım yapılmadan tezgâh çalıştırılmamalıdır.

10.          Elle yapılan taşlama işlerinde, taşlanacak parça bir tabla veya mesnet    üzerinde tutulacaktır. Mesnet veya tabla, sağlam ve taşın şekline uygun olarak yapılmış olacak, taşla arasındaki mesafe 3 mm. Yi geçmeyecek şekilde ayarlanacak, taş dönerken kesinlikle tabla veya mesnet hiç bir nedenle ayar edilmeyecektir.

11.          Zımpara değiştirme işlemi, elektrik bağlantısı kesilerek (fiş prizden çıkarılarak) ve  uygun anahtar kullanılarak yapılacak

Taşlama İşlerinde Uyulması Gereken Kurallar:

1.            Taş motorlarının disk muhafazası olmadan kullanılmayacaktır.

10.          Taş motoru çalışır halde bırakılmayacak, çalışır halde gezdirilmeyecektir.

11.          Taş motoru kesme, taşlama diskleri mutlaka bir muhafaza içinde ya da zarar görmeyecek şekilde asılı olarak tutulacaktır. Ayakaltında, sağda solda bırakılmayacak, yağmur ve ıslak ortamlardan uzak tutulacaklardır.

12.          Çalışmaya başlamadan önce disk muhafazası iç kısmı kontrol edilecek, varsa katılaşmış cüruf birikintisi temizlenmeden çalışma yapılmayacaktır.

13.          Taş motoru gövdesinde bulunan havalandırma ızgarası çalışma öncesi kontrol edilecek, toz birikintisi varsa temizlenmeden çalışma yapılmayacaktır.

14.          Taşlama işlemi için uygun vücut pozisyonu alınmadan(taşlanacak parçanın bel hizasından aşağıda olması, çok yukarıda olması)çalışılmayacaktır.

15.          Taş motoru muhafazalarının kesilerek küçültülmeyecektir.

16.          Taş motoruna çok bastırılarak taş yapılmayacak, kesme ve taşlama diski sıkışabilecek pozisyonlarda, dar aralara sokularak kullanılmayacaktır.

17.          Taş motoru elektrik enerjisi taşlama- kesme diski değişimi öncesi mutlaka kesilecektir.

18.          Taşlama- kesme disk değişim işlemi sadece disk anahtarı kullanılarak yapılacaktır. Disk yere vurulmak suretiyle ya da diğer bir şekilde çıkarılmayacaktır.

19.          Taş motoruna uygunsuz boyutta taşlar takılmayacaktır. (Büyük taş motoruna küçük, küçük taş motoruna büyük taş takılması yasaktır)

20.          Topraklaması olmayan taş motorları kullanılmayacaktır. (Orijinal yapı hariç). Eğer taş motorunda ara uzatma kablosu kullanılacaksa uzatma kablosunun da topraklama hattının olmasına özen gösterilecek, topraklaması olmayan taş motorları ve toprak hattı olmayan ara kablosu kullanılmayacaktır.

21.          Kapalı alanlarda taşlama yapılırken havalandırma yapılacaktır.

22.          Taş motorunun kabloları, kablo ve hortumlar ile ilgili başlıkta verilen kurallara uygun olacaktır.

23.          Küçük olanlar dahil taşlanacak parçalar sabitlenecek, sabit olmayan parçalar tek elle tutulup diğer elle taşlama yapılmayacaktır.

24.          Taş motoru tek elle tutularak taş yapılmayacaktır.

25.          Yağışlı ve nemli hava koşullarında taş motorları çalışma yerlerine kapalı kutu; kova içerisinde sudan ve nemden etkilenmeyecek şekilde götürülecek, taş motorları elektrik kablolarından tutularak taşınmayacaktır.

26.          Taş motoruyla yapılan çalışmalarda kapalı tip gözlük, kulaklık, baretve toz maskesi etkin bir şekildekullanılacaktır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ