isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

Arşiv

İskelelerin kurulmasında dikkat edilecek hususlar şunlardır: • İskeleler, tecrübeli ustalar tarafından mevzuata uygun olarak dikilmeli...
Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi nasıl olmalıdır?...
İşyeri hekimliğinin tarihçesi şu şekilde özetlenebilir:  Heredotos (M.Ö. 484-425) ilk kez işçilere yeterli besin...
MALZEMELERiN DEPOLANMASINDA GÜVENLiK Yolları, basamakları,merdivenleri, çıkıŞları ve yangın teçhizatını engelleyecek Şekilde yığılan veya istif edilen...
Maadin Nizamnamesi, 1869 yılında hazırlanmış ve genellikle iş güvenliğini ilgilendiren önemli hükümler getirmiştir. Dilaver Paşa...
İSG Türkiye  İş Güvenliği Net  İSG KATİP İSG NEDİR TÜİSAG FORUM
     001 –  Forkliftlerle Güvenli Çalışma Rehberi  002 – Yapı İşlerinde Yüksekte Çalışmalarda İş...
TS 18001:2008 standardını 1. maddesine göre; bu Standart aşağıdakileri gerçekleştirmeyi amaçlayan her kuruluşa uygulanabilir: ...
Gelişmekte olan ülkelerin iş sağlığı alanındaki ortak özellikleri şunlardır:  Hâkim olan çalışma alanı tarım...
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 28. maddesine göre; bu Yönetmelik...
Sağlık Bakanlığının birimleri şunlardır:  Teftiş Kurulu Başkanlığı  Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması...
Dünya Sağlık Örgütü’nün amaçlarına ulaşmak için yerine getirdiği görevler şunlardır:  Sağlık alanında uluslararası nitelik...
16.11.1991 tarih ve 21053 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı...
3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun’un 12. maddesine göre;...
4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesine göre; aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun...
T.C. Anayasası’nın 124, maddesine göre; Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren...
2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 23. maddesinde Danıştay’ın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:  İdare Mahkemeleri ile...
Ahlak kuralları, sosyal hayatta kişilerin birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini düzenleyen kurallardır. Bu kurallardan bir kısmı,...
12