isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

MANLİFT KULLANIMINDA İŞ GÜVENLİĞİ

İnsan taşıyan platformlarda neden emniyet kemeri takmalıyız sorusuna güzel bir örnek.

Manlift, diğer ismiyle personel yükseltici, makaslı platformu sayesinde personeli güvenli bir şekilde 22 metreye kadar yüksekliklere ulaştırabilen ve işini rahatlıkla icra etmesine yetecek platform alanı sağlayan yardımcı araçtır.

İnsan yer çekimine karşı durduğu, yüksekte yaptığı her çalışmada olduğu gibi yükseltici ve makaslı platformlarla çalışma yaparken de bazı risklere maruz kalmaktadır. Bu risklerin bertaraf edilmesi için personel yükseltici kullanımında dikkat edilecek hususlardan bazıları şunlardır;

 085- Makaslı Platform (Man-Lıft) Günlük Kontrol Formu .

 086- Manlift Kullanma Formu .

 087- Mevsimlik Tarım Sözleşmesi Formu .

MANLİFT KULLANIMINDA İŞ GÜVENLİĞİ

 1. Kullanmaya yetkilendirilmemiş ve sertifika veya operatör eğitim belgesi bulunmayan personellerin manlift kullanması ve üzerinde çalışma yapması yasaktır.
 2. Sağlık raporunda işyeri hekimi tarafından imzalanmış “Yüksekte Çalışabilir” ibaresi bulunmayan personellerin manlift ile çalışması yasaktır.
 3. “Yüksekte Güvenli Çalışma” eğitimi almamış personellerin manlift ile çalışması yasaktır.
 4. Yetkilendirilmiş tüm personel tarafından “Manlift Kullanımı İş Güvenliği Talimatı” okunmuş ve imzalanmış olmalıdır.
 5. Herhangi bir arızası bulunan manlift (hidrolik kaçağı, tekerlekleri hasarlı vb. ) kullanılmamalıdır.
 6. Manlift asla ani hareket ettirilmemeli ve keskin hareket ve manevralardan kaçınılmalıdır.
 7. Manlift başka bir makineyi çekmek,itmek veya herhangi bir ağırlığı sürüklemek için kullanılmamalıdır.
 8. Batarya ve diğer elektrik aksamları direkt su ile temas ettirmeyiniz.
 9. Batarya ve elektrik aksamlarına basınçlı hava ve su ile müdahale etmeyiniz.
 10. Rüzgardan etkilenebilecek nitelikte büyük malzemeleri (panel, karton kutu vb.) manlift platformunda etkilenebilecek şekilde taşımayınız.
 11.  (ÜRÜN KULLANMA KILAVUZUNDAN  ……… km/s’den fazla rüzgarda kullanılmamalıdır ibaresi alınmalıdır.) ve ……..den fazla rüzgarlı hava ve alanlarda kullanmayınız yazılmalıdır.
 12. Manlift platform korkulukları üzerine oturmayınız, yaslanmayınız ve kesinlikle tırmanmayınız.
 13. Korkuluk ve uzar platformu sağlam ve kilitli durumda olmayan manlifti kullanmayınız.
 14. Yumuşak, dağınık veya stabil olmayan yüzeyler üzerinde kullanmayınız.
 15. Elektrik hatlarına yakın yapılan çalışmalarda hatlara güvenlik mesafesini bırakmayı unutmayınız. 0-300 V arasın gerilimde temastan kaçınınız, 300 V-50 kV gerilimde arada 3 m güvenlik mesafesi bırakınız.
 16. Yüksek voltajlı noktalarda yapılacak çalışmalarda elektriğin tamamen kesilmesi ve hattaki elektriğin topraklanmasını kontrol ettikten sonra çalışmaya başlayınız.
 17. 45 oC’den yüksek, -15 oC’den düşük sıcaklıklarda çalışmayınız.
 18. Patlayıcı alanlarda çalışmayınız.
 19. Yıldırım düşme riski sebebiyle fırtınalı havalarda çalışmayınız.
 20. Maksimum yükleme kapasitesinden fazla yüklemeyiniz. (ÜRÜN KULLANMA KILAVUZUNDAN ALINMALIDIR.)
 21. Işıklandırma sistemi tesis edilmeden gece çalışmalarında veya karanlık yerlerde kullanmayınız.
 22. Diğer hareketli veya sabit araç ve malzemelerle temasa karşı dikkatli olunuz.
 23. Giriş kapı korkuluğunun yerine düzgün olarak yerleştirildiğinden emin olunuz.
 24. Manlift’in yükselmesi ve alçalması sırasında korkuluklardan tutununuz.
 25. Platform ve platform çıkış merdiveninde bulunan her türlü kayganlaştırıcı faktörü (yağ, su vb.) temizleyiniz.
 26. Platform merdivenini kullanırken 3 nokta temas kuralını unutmayınız. (iki el bir ayak, iki ayak bir el teması)
 27. Manlift tamamen indirilerek ilk pozisyonunu almadan tırmanmayınız veya inmeyiniz.
 28. Çukur, boşluk, enkaz vb. tehlikeli alanlara 1 metreden fazla yaklaşmayınız.
 29. Platformda bulunan yükün dengeli şekilde yerleştirilmesi gereklidir.
 30. Manlift’i her zaman sürücü istikametinde kullanınız.
 31. Manuel fren sisteminin kapalı olduğundan emin olunuz.
 32. Manlift üzerinde çalışma yaparken çene bantlı baret ve emniyet kemerinizi takınız.
 33. Çalışmalar sırasında vücudunuzu platformun içinde tutunuz.
 34. Yükselirken veya alçalırken ellerinizi makaslardan uzak tutunuz.
 35. Fren mesafelerine dikkat ediniz. (Yüksek hızda 3 m, düşük hızda 1 m) (ÜRÜN KULLANMA KILAVUZUNDAN ALINMALIDIR.)
 36. Akülerin şarja takılması sırasında iş gözlüğü ve EN 374 iş eldiveni kullanılmalıdır.
 37. Akü şarjı iyi havalandırılmış ve patlama olasılığı değerlendirilerek önlemleri alınmış ortamlarda yapılmalıdır.
 38. Her şarjdan önce akü suyu seviyesini kontrol ediniz.
 39. Kabloları aküden sökerken önce negatif(-) kutup daha sonra pozitif(+) kutup sökülmelidir. Kablolar bağlanırken iste önce pozitif(+) kutup, sonra negatif(-) kutup bağlanmalıdır.
 40. Manliftinizin düzenli olarak bakımlarının yapıldığından emin olmadan ve yılda en az bir kere periyodik kontrolü olduğunu belirten etiketini görmeden çalışmaya başlamayınız
 41. Tüm çalışanlar şantiye içinde gereken kişisel koruyucu malzemeleri (baret, yelek, ayakkabı) kullanmak zorundadır.
 42. Manlift çalıştırılmadan önce günlük kontrol formu doldurulmalıdır.
 43. Her mesai öncesinde manliftin çalışabilirliği kontrol edilmelidir.
 44. Man-liftler, sadece tecrübeli ve yetkili / eğitimli operatörler tarafından kullanılmalıdır.
 45. Man-liftler, kuralına uygun şekilde korkulukla ve tekmelikle çevrili olmalıdır.
 46. Çalıştırmadan önce platform giriş zinciri veya giriş kapısı kapatılmalıdır.
 47. Makinada hidrolik yağı sızıntısı veya hava kaçağı varsa makina çalıştırılmamalıdır.
 48. Kıvılcım, alev ve yanan sigaralar akülerden uzak tutulmalıdır.
 49. Akü şarj aleti yalnızca topraklanmış 3 kablolu bir AC elektrik prizine bağlanmalıdır.
 50. Aküler üzerinde çalışılırken mutlaka koruyucu giyiseler giyilmeli ve gözlük takılmalıdır.
 51. Orijinal ekipmandan daha hafif aküler kullanılmamalıdır. Aküler karşı ağırlık olarak kullanılır ve makinanın dengesinde hayati önem taşır.
 52. Makina üzerinde şakalaşmak yasaktır.
 53. Sepet üzerinde mutlaka vücut tipi emniyet kemeri kullanılmalıdır.
 54. Çalışmaya başlamadan önce zeminin sağlam ve düz olduğu kontrol edilmelidir. Kaygan zeminlerde kesinlikle çalışılmamalıdır. Makine sağlam ve düz bir zemin üzerinde değilse, platform yükseltilmemelidir.
 55. Man-liftlerin yeri değiştirilirken, güzergah üzerinde engel, boşluk, kablolar ve hortumlar gibi devrilmeye sebep olabilecek tehlikeler bulunmamalıdır.
 56. Man-liftin hareket etmesini önlemek için tekerlek kilitleri ve takviye ayakları kullanılmalıdır. 17. Platform yükseltilmişken denge ayakları ayarlanmamalıdır.
 57. Aşağıda herhangi bir personel veya engelin bulunup bulunmadığı kontrol edilmeden platform alçaltılmamalıdır.
 58. Sepetin taşıyabileceği kapasite (Güvenli Çalışma Yükü) aşılmamalıdır, sadece çalışanlar ve el aletlerini kaldırmak için kullanılmalıdır.
 59. Makinanın herhangi bir parçasına sabit veya askıda herhangi bir yük koyulması yasaktır. 21. Platformun içine veya bu makinanın herhangi bir parçasına merdiven veya iskele koymak ve dayamak yasaktır.
 60. Sepetin içine rüzgârın etkisi ile savrulabilecek alüminyum saç, kalıp malzemeleri vb. koyulmamalıdır. Yükler platformun çevre sınırını taşacak şekilde yerleştirilmemelidir.
 61. Platform bitişik yapılara bağlanmamalıdır.
 62. Makina şasi tablaları açıkken çalıştırılmamalıdır.
 63. Limit siviçleri üzerinde değişiklik yapılması veya bunların devre dışı bırakılması yasaktır.
 64. Kat kenarı veya boşluk kenarı gibi riskli noktalarda çalışılması gerektiğinde, kenarlara fiziksel bariyerler yerleştirilmeli veya işaretçinin yakın kontrolünde çalışılmalıdır. Makinanın hızının minimuma indirilmesi gerekmektedir.
 65. Makinanın standartında platform yüksekken hareket etme özelliği var ise hareket hızının 0,8 km/Saat’i geçmesi yasaktır.
 66. Platform ile makinanın veya diğer nesnelerin itilmesi yasaktır.
 67. Eller, kol ve bacaklar makaslardan uzak tutulmalıdır.
 68. Manliftin vinç olarak kullanılması yasaktır.
 69. Makinanın elektrik enerjisi bulunan güç hatlarıyla temas ettiği takdirde makinadan uzak durulmalıdır. Yerde veya platformda bulunan personel, elektrikli güç hatları kapatılıncaya kadar makinaya dokunmamalı veya makinayı çalıştırmamalıdır.
 70. Man-lift üzerinde çalışmalarda hava enerji hatlarından güvenli mesafede bulunulmalıdır.
 71. Man-lift sepeti üzerine elektrik kabloları bağlanmamalıdır.
 72. Uzun süreli çalışma durumunda, çalışma sahasının alt kotları barikatla veya emniyet şeritleriyle çevrilip giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.
 73. Man-liftin korkulukları üzerinden herhangi bir yapıya tırmanılmamalıdır yada yüksek haldeyken platformdan aşağı tırmanarak çıkıp, inilmemelidir.
 74. Mesai bitiminde makinalar kitlenmelidir. Makinalar herhangi bir engel veya geliş gidişin olmadığı sağlam ve düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Platform alçaltılmalı, kontak anahtarı çıkartılıp yetkisiz kişilerin ulaşamayacakları yerlerde tutulmalıdır ve tekerleklere takoz koyulmalıdır.
 75. Man-lift sepeti üzerine elektrik kabloları bağlanmamalıdır.
 76. Uzun süreli çalışma durumunda, çalışma sahasının alt kotları barikatla veya emniyet şeritleriyle çevrilip giriş çıkışlar kontrol altına alınmalıdır.
 77. Man-liftin korkulukları üzerinden herhangi bir yapıya tırmanılmamalıdır yada yüksek haldeyken platformdan aşağı tırmanarak çıkıp, inilmemelidir.
 78. Man-liftin korkuluklarına tırmanılmamalı ve üzerine çıkılmamalıdır.
 79. Mesai bitiminde makinalar kitlenmelidir. Makinalar herhangi bir engel veya geliş gidişin olmadığı sağlam ve düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Platform alçaltılmalı, kontak anahtarı çıkartılıp yetkisiz kişilerin ulaşamayacakları yerlerde tutulmalıdır ve tekerleklere takoz koyulmalıdır.
 80. a-)0-50 KV 3,05 metre azami yakınlık sınırı
  b-)50-200 KV 4,60 metre azami yakınlık sınırı
  c-)200-350 KV 6,10  metre azami yakınlık sınırı
  d-)350-500 KV 7,62  metre azami yakınlık sınırı
  e-)500-750 KV 10,62 metre azami yakınlık sınırı
  f-)750-1000 KV 13,72 metre azami yakınlık sınırı

MANLİFT KULLANIMINDA OPERATÖR BELGESİNE İHTİYAÇ VAR MIDIR?

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 18.09.2015 tarihli ve 88 sayılı kararı ile (http://ookgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_11/02022126_kaldrmayklemepersonelveykykleyicisi.pdf) “Kaldırma Yükleme (Personel Ve Yük Yükseltici) Operatörü Yetiştirme Kursu Programı” kabul edilmiştir.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği çalışanlar Eğitimi konusunda;

“İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır. ” ve “Kendinden hareketli iş ekipmanları, bu ekipmanların güvenli kullanımı ile ilgili uygun eğitim almış çalışanlar tarafından kullanılır.” demektedir.

Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik ;

Mesleki Eğitim Alınacak İşlere Ait Çizelge 79. madde “Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilodan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.” konusunda mesleki eğitim zorunluluğu getirmekte ve “Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur: c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi, ” şeklinde bahsetmektedir.

Dolayısıyla “Personel Yükseltici” kullanımında operatör belgesi alınması zorunludur.

MANLİFT KULLANIMINDA EMNİYET KEMERİ TAKMAK GEREKLİ MİDİR?

Personel yükselticiler platform üzerinde yer alan kumanda panoları tarafından kontrol edildiği sırada zeminde bulunan en küçük titreşim platform üzerinde büyük etki yaratmakta ve düşme sebebiyle birçok iş kazası meydana gelmektedir. Platform korkuluklarına tırmanmak, korkuluklardan sarkmak vb. hareketler de emniyet kullanımı sırasında kısıtlanmaktadır. Bu sebeple manlift kullanımı sırasında emniyet kemeri kullanılması tavsiye edilmektedir. 

Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu çalışan olacaktır.

Manlift kullanma sözleşmesinde neler yazmalı :

Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 9 YORUM
 1. Sg dedi ki:

  Sepette olan kişi dışında aşağıda da başka biri nin olma zorunluluğu var mı acaba

  1. Bilal BAŞKONUŞ dedi ki:

   Raspa ve boya çalışmalarında mutlaka bir kılavuz ipi ile yönlendirici bulunduruyoruz. Ama onun haricinde pilot sepetlerinde yönlendirme klavuzu bulundurmuyoruz. Fakat mutlaka en son indirirken ve sepeti kaldırırken normal yük kaldırma işleminde olduğu gibi bir kişinin yönlendirmesi için gereklidir.

 2. münevver merve dedi ki:

  manlift kullanımında sepet üzerinde çalışan personel emniyet kemerini manlift yerine yaşam hattına bağlanmadır şeklinde bir yönetmelik var mı acaba. manlift in devrilme ihtimaline karşı.

  1. Bilal BAŞKONUŞ dedi ki:

   Münevver hanım maalesef tüzükler kalktı ve yönetmeliklerdede her şeyi İG uzmanına bırakıyor bu nedenle sizin risk değerlendirmesi yaparak olaya nokta koymanız bekleniyor.

 3. MEVLÜT ÖKTEM dedi ki:

  Güzel bir site olmuş emeğinize sağlık

  1. Bilal BAŞKONUŞ dedi ki:

   Bu güzel yorumunuz için teşekkür ederim.

 4. Yalçın KILIÇ dedi ki:

  Baştan savma hazırlanmış bir talimat. Farklı talimatlardan derlenmiş, ama aynı maddeler birleştirilmemiş. Maddelerden birinde 45 km/saatten yüksek rüzgarda çalışmayın yazıyor, diğerinde 30 km/saat yazıyor. Bunun gibi bir çok madde var. 73 ve 78’nci maddelere diğer talimatın 36’ncı maddesi eklenmiş, eski madde numarası bile silinmemiş.

  1. Bilal BAŞKONUŞ dedi ki:

   Yalçın Bey Uyarınız için Teşekkür ederim gerekli düzeltmeler yapılmıştır.

BİR YORUM YAZ