isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

ELLE TAŞIMA İŞLERİ

Elle taşıma işi; bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işlerini ifade eder.

YÜKLE İLGİLİ RİSK FAKTÖRLERİ

1. Yükün özellikleri

Yük;

– Çok ağır veya çok büyükse,

– Kaba veya kavranılması zorsa,

– Dengesiz veya içindekiler yer değiştiriyorsa,

– Vücuttan uzakta tutulmasını veya vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektiren bir konumdaysa,

– Özellikle bir çarpma halinde yaralanmaya neden olabilecek yoğunluk ve şekildeyse, elle taşınması, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

2. Fiziksel güç gereksinimi

İş;

– Çok yorucu ise,

– Sadece vücudun bükülmesi ile yapılabiliyorsa,

– Yükün ani hareketi ile sonuçlanıyorsa,

– Vücut dengesiz bir pozisyonda iken yapılıyorsa,

Bedenen çalışma şekli ve harcanan güç, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir

3. Çalışma ortamının özellikleri

– Çalışılan yer, işi yapmak için yeterli genişlik ve yükseklikte değil ise,

– Zeminin düz olmamasından kaynaklanan düşme veya kayma tehlikesi varsa,

– Çalışma ortam ve şartları, çalışanların yükleri güvenli bir yükseklikte veya uygun bir vücut pozisyonunda taşımasına uygun değil ise,

– İşyeri tabanında veya çalışılan zeminlerde yüklerin indirilip kaldırılmasını gerektiren seviye farkı varsa,

– Zemin veya üzerinde durulan yer dengesiz ise,

– Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değil ise, bilhassa sırt ve bel incinmesi riskini artırabilir.

4. İşin gerekleri

Aşağıda belirtilen çalışma şekillerinden bir veya birden fazlasını gerektiren işler bilhassa sırt ve bel incinmesi riskine neden olabilir.

– Özellikle vücudun belden dönmesini gerektiren aşırı sık veya aşırı uzun süreli bedensel çalışmalar,

– Yetersiz ara ve dinlenme süresi,

– Aşırı kaldırma, indirme veya taşıma mesafeleri,

– İşin gerektirdiği, çalışan tarafından değiştirilemeyen çalışma temposu

BİREYSEL RİSK FAKTÖRLERİ

Çalışanlar;

– Yapılacak işi yürütmeye fiziki yapılarının uygun olmaması,

– Uygun olmayan giysi, ayakkabı veya diğer kişisel eşyaları kullanmaları,

– Yeterli ve uygun bilgi ve eğitime sahip olmamaları, durumunda risk altında olabilirler

Ağır malzemeleri kaldırırken yükü bacaklarınızla kaldırdığınızdan emin olun. Bunun için bacaklarınızı yükün iki tarafına yaklaştırın (dizlerinizi kırmadan belden eğilmeyiniz! ) ve bundan sonra ağırlığı ellerinizle yakalayıp kaldırınız. Ağır yükleri başka türlü kaldırmayın

Çalışma Alanına Göre Kaldırılacak Ağırlık VerileriYukarıda verilen ağırlık değerleri saatte üç defa gibi seyrek gerçekleştirilen, iş temposunun çok fazla yoğun olmadığı, yeterli dinlenme süresinin bulunduğu ve yükün herhangi bir süre içinde bir ekipman ile kaldırılmadığı durumlar için iki elle iyi kavranabilen ve sabit bir vücut pozisyonunda faaliyetin gerçekleştirildiği varsayılarak oluşturulmuştur.

Elle taşıma işleri değerlendirilirken ağırlığın düşünülmesi gereken tek faktör olmadığı unutulmamalıdır. Tekrarlama,  bireysel kapasite, duruş ve çalışma ortamı gibi birçok faktör de göz önünde bulundurulmalıdır .

Elle Taşımada Riskleri Azaltacak Önlemler

 • Öne ya da arkaya doğru eğilebilmek için bastığınız zemini yeterince kavrayabildiğinizden emin olmalısınız.
 • Sırtınızı bükmekten ve eğmekten kaçınmalısınız.
 • Tutacağınız nesnelerin tutmak için bir sapı/tutacağı olmalı ve böylece güç uygulamak için ellerinizi kullanabilmelisiniz.
 • Elle taşıma işleri mümkün olduğu kadar tek bir düzlemde yapılmalıdır. Dik yokuşlarda elle taşıma işinden kaçınılmalıdır.
 • Tutacakların yükseklikleri omuzlarınızla beliniz arasında olmalı ki düzgün ve doğal bir pozisyonda itme/çekme işlemini yapabilesiniz.
 • Tutacaklar iyi korunmuş olmalı ve böylece tekerler uygun boyda olmalı ve sorunsuz dönebilmeli
 • Zemin sert, her yerde eşit ve temiz olmalı.
 • Eğer elle taşıma işleminden kaçınmak mümkün değilse, vinç, asma yük arabası/el arabası, ve vakumlu kaldırma araçları gibi destekleyici araçlar kullanın.
 • İş rotasyonu ve yeterli uzunluktaki molalar gibi organizasyonel tedbirler sadece elle taşımaya ilişkin riskleri ortadan kaldırmanın ya da azaltmanın mümkün olmadığı durumlarda değerlendirilmelidir.
 • Çalışanlarınıza, elle taşıma işleminin riskleri ve sağlık üzerindeki olumsuz etkileriyle ilgili bilgi ve ekipmanların kullanımı ve doğru taşıma teknikleri konusunda eğitim verin.
 • Ayaklarınızı ve vücudunuzu yükün üzerine gelecek şekilde yerleştirin.
 • Yükü kaldırırken bacak kaslarınızı kullanın.
 • Sırtınızı dik tutun.
 • Yükü olduğunca vücudunuza yakın tutun.
 • Yükü kaldırırken ve taşırken kollarınızı düz ve aşağı doğru dönmüş bir pozisyonda tutun.
 • Tek kişi ile gerçekleştirilemeyecek elle taşıma işlerinde arkadaşlarınızdan yardım alın.

KALDIRMA İŞİNİ PLANLAYIN

 * Yük nereye konacak.

 * Eğer mümkünse uygun kaldırma için yardımcı malzemeler kullanın. (manivela , takoz vb.)

 * Kaldırma yaparken yardıma ihtiyacınız var mı?

 * Engelleri kaldırın. (Kullanılmayan örtüler gibi).

 * Kaldırmak istediğiniz cisim omuz boyunuza göre uzun ise (döşeme gibi) yükü götüreceğiniz yolun yarısı kadar mesafede masa üzerinde bırakacak şekilde plan yapın veya taşıma pozisyonunu değiştirin.

Ayakların arasında mesafe bırakın

* Kaldırma için dengeli ve sabit bir yüzey sağlayın (Dar kenar ve uygun olmayan ayakkabı bunu güçleştirir.)

 * İlerideki ayak gerideki ile arada mesafeli ve rahat olmalıdır. Mümkünse gerideki ayak yükü götüreceğiniz yönü göstermelidir.

Uygun Kaldırma Pozisyonuna Hazırlanın

 * Alçak mesafede bir yük kaldıracaksanız dizlerinizi bükün, Fakat tamamen diz çökmeyin veya dizleriniz çok fazla eğmeyin. Arkanızı düz tutun(vücudun doğal yuvarlak arka şeklini korumak için çeneyi içeri çekmek faydalı olur)

 * Yükü kavramak için ileri doğru yükün üzerine hafifçe eğilin. Omuz seviyesini koruyun ve kalçanızla aynı yönde tutun.

Kolları, bacaklar tarafından oluşturulan sınırı koruyacak şekilde tutun. En iyi kaldırma pozisyonu ve çeşidi o anki durum ve kişisel tercihe dayanır.

Ağır bir yükü belinizden daha yükseğe kaldırmayınız. Hele bu yükü başınızdan yukarı kaldırmayı denerseniz tam bir felaket olabilir.

 * Bir cismi taşırken ayaklarınız yere sağlam basmalıdır. Her iki ayağınız arasındaki mesafe yaklaşık omuz genişliğinde olmalı ve ayak uçlarınız dışa bakmalıdır.

* Yük elinizde iken dönmeniz gerekiyorsa belinizle değil ayaklarınızın yerini değiştirerek dönünüz

* Ağır bir cismi bir yerden bir yere çekerek veya iterek tek başınıza götürmeyiniz.

 * Yükü bedeninize mümkün olduğunca yakın tutun. Yükün en ağır köşesini bedeninize yakın tutun. Eğer yüke yakın durmanız mümkün değilse kaldırmaya çalışmadan önce kendinize doğru kaydırın.

* Köşeler dönerken bedeninizi bükmeyin.

* Yükü aşağı bırakın ve ayarlayın. Yükü önce aşağı bırakın, sonra istediğiniz pozisyona getirecek şekilde kaydırın.

 * Kaldırırken yavaş ve temkinli hareket ediniz, ani hareketlerden kaçınınız. Adalelerinize ani yük bindirmeyiniz. Kaldırma esnasında karın kaslarınızı kasarak bütün kas gruplarınızı aynı anda çalıştırınız. Karın ve sırt adalelerinizin kasılması omurganızı destekler.

 * Ayakta iken belinizi sağa veya sola doğru rotasyon yaptırıp eğilerek yerden bir şey almayınız.

 * Beliniz geriye doğru eğilmiş vaziyetteyken sırtınıza ağırlık yüklemeyiniz. Mutlaka yüklemeniz gerekiyorsa dizleriniz biraz kırılmalı ve vücudunuz öne doğru hafif eğik olmalıdır.

 * Herhangi bir ağırlığı taşımanız gerekirse yükü vücudunuza simetrik olarak paylaştırdıktan sonra taşıyınız.

LOAD RISK FACTORS

 1. Load characteristics
  Load;
  If it is too heavy or too large,
  If it is rough or difficult to grasp,
  Unstable or the contents are shifting,
 • is in a position that requires keeping it away from the body or bending or twisting the body,
 • Hand handling, especially if it is in the density and shape that may cause injury in the event of an impact, may cause a risk of injury, especially back and waist.
 1. Physical strength requirement
  Business;
 • If it is very tiring,
  If it can only be done by bending the body,
  If it results in a sudden movement of the load,
  If it is done when the body is in an unstable position,
  Body work and effort may cause a particularly risk of back and waist injury.

3.The characteristics of the working environment

 • If the workplace is not of sufficient width and height to do the job,
 • If there is a danger of falling or slipping due to the uneven ground,
 • If the working environment and conditions are not suitable for employees to carry loads at a safe height or in a suitable body position,
 • If there is a level difference requiring the loading and lifting of the loads on the floor of the workplace or on the working floors,
 • If the ground or the standing place is unstable,
 • If the temperature, humidity or ventilation is not suitable, it can increase the risk of back and waist injury in particular.
 1. Job requirements
  Jobs that require one or more of the following ways of working may pose a particular risk of back and waist injury.
 • Excessive frequent or excessively long-term physical work, especially requiring the body to turn from the waist,
  Insufficient rest and rest periods,
 • Excessive lifting, lowering or carrying distances,
 • The pace of work required by the job that cannot be changed by the employee

INDIVIDUAL RISK FACTORS
Employees;

 • Physical structures are not suitable for carrying out the work to be done,
 • Using unsuitable clothing, shoes or other personal items,
 • They may be at risk if they do not have sufficient and appropriate knowledge and training

Weight Data to be Removed by Work Area

Measures to Reduce Risks in Manual Transport

PLAN THE LIFTING JOB
 Where will the load be placed?
 If possible, use aids for proper lifting. (lever, wedge etc.)
 Do you need help with uninstalling?
 Remove obstacles. (Like unused covers).
 If the object you want to lift is longer than your shoulder height (such as a floor), plan to leave the load on the table half the distance you will take it or change its carrying position.
Keep distance between your feet
 Provide a stable and stable surface for lifting (Narrow edge and unsuitable footwear make this difficult.)
 The forward foot should be spaced and comfortable with the one behind. If possible, the back foot should point in the direction in which you will take the load.
Prepare for the Proper Lifting Position
 If you are going to lift a load at a low distance, bend your knees, but do not kneel completely or bend your knees too much. Keep your back straight (pulling in the chin is helpful to maintain the body’s natural rounded back shape)
 Lean forward slightly over the load to grip the load. Maintain shoulder level and keep it in the same direction as your hips.
Hold the arms in such a way that they protect the border created by the legs. The best lifting position and type will depend on the current situation and personal preference.
Do not lift a heavy load higher than your waist. Especially if you try to lift this burden above your head, it can be a complete disaster.
 Your feet should be firmly on the ground while carrying an object. The distance between both feet should be about shoulder-width apart, with the tips of your toes facing out.

 If you need to turn while the load is in your hand, turn by changing the position of your feet, not with your waist.
 Do not carry a heavy object alone by pulling or pushing from one place to another.
 Keep the load as close to your body as possible. Keep the heaviest corner of the load close to your body. If you can’t stand close to the load, slide it towards you before attempting to lift it.
 Do not bend your body while turning corners.
 Drop the load down and adjust. Drop the load first, then slide it to the position you want.

 When lifting, move slowly and cautiously, avoid sudden movements. Do not put a sudden burden on your muscles. While lifting, work all your muscle groups at the same time by contracting your abdominal muscles. The contraction of your abdominal and back muscles supports your spine.
 While standing, do not take anything from the ground by rotating your waist to the right or left and leaning.
 Do not put weight on your back when your waist is bent backwards. If you absolutely have to load it, your knees should be slightly bent and your body should be tilted forward.
 If you need to carry any weight,

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ