isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

İş Güvenliği Eldiven Çeşitleri ve Standartlar

İş Güvenliği Eldiven Çeşitleri ve Standartlar

ELDİVENLER İÇİN STANDARTLAR

EN 388: 2003

Standart EN 388: 2003

Mekanik Risklere Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

 

Kapsam

Bu standart, aşınma, bıçak kesiği, delinme ve yırtılmanın sebep olduğu fiziksel ve mekanik durumlarla ilgili olarak her türlü koruyucu eldiven için geçerlidir.

Tanımlar

Mekanik tehlikelere karşı koruma, her biri belli bir tehlikeye karşı gösterilen performansı temsil eden (performans seviyeleri) dört rakamın da yer aldığı bir simge tarafından ifade edilir.

 

Mekanik Riskler 4 Haneli Kodların Karşılığı Aşağıdaki Gibidir.

 

 1. Aşınmaya karşı direnç:eldivendeki aşınma için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
  b. Kesilmeye karşı direnç: sabit bir oranda kesilme için gerekli olan döngülerin sayısına dayanır.
  c. Yırtılmaya karşı direnç: yırtmak için gerekli olan güç seviyesini belirtir.
  d. Delinmeye karşı direnç: delmek için gerekli olan güç seviyesini belirtir.

 

EN 407: 2004

Standart EN 407: 2004

Termal Tehlikelere Karşı Koruma

Kapsam

Bu standart, ısıya ve/veya yangına karşı koruma sağlayan eldivenler için olan termal performansı belirler.

Tanımlar ve Gereksinimler

Korumanın niteliği ve derecesi, belli koruyucu niteliklere ilişkin altı performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından gösterilir.
‘Isı ve alev’ simgesiyle 6 haneli bir rakam bulunur:

 1. Tutuşmaya karşı direnç(performans seviyesi 0 – 4)
  b. Temas ısısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
  c. Konvektif ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
  d. Radyant ısı direnci (performans seviyesi 0 – 4)
  e. Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)
  f. Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç (performans seviyesi 0 – 4)

Eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

 

Tutuşmaya karşı direnç
Ateş kaynağının uzaklaştırılmasının ardından materyalin yanmaya ve kızışmaya devam ettiği sürenin uzunluğuna dayanır. 15 saniyelik bir tutuşma süresinin ardından eldivenin dikişlerinin kopmaması gerekir.

Temas ısısı direnci
En az 15 saniye süreyle kullanıcının acı hissetmediği sıcaklık aralığına (100-500 °C) dayanır. Eğer 3. veya daha yüksek bir EN seviyesi sağlanırsa, ürünün tutuşma testinde en az 3. seviye EN olduğu kaydedilmelidir. Aksi halde azami Temas ısısı seviyesi 2. seviye olarak rapor edilmelidir.

Konvektif ısı direnci
Eldivenin alevden ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Radyant ısı direnci
Eldivenin bir radyant ısı kaynağına maruz kalması durumunda ısı transferini geciktirebildiği sürenin uzunluğuna dayanır. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen küçük sıçramalara karşı direnç:
Verilen bir seviyeye kadar eldivenin ısınması için gerekli olan erimiş metal damlalarının sayısı. Tutuşma testinde 3. veya 4. seviye performans elde edildiğinde performans seviyesi belirtilmelidir.

Erimiş metalden gelen büyük sıçramalara karşı direnç:
Doğrudan eldivenin altına yerleştirilmiş olan yapay bir cilt boyunca düzelmenin veya iğne ucu büyüklüğünde deliklerinin oluşması için gerekli olan erimiş metalin ağırlığı. Metal damlacıkları eldiven materyaline yapışıp kalırsa veya numune tutuşursa test başarısız olur.

 

 

EN 374: 2003

Standart EN 374: 2003

Kimyasallara ve Mikroorganizmalara Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

EN 374-3 Kimyasal Koruma

Kapsam

Bu standart, kullanıcıyı kimyasallara ve/veya mikro organizmalara karşı korumak amacıyla eldivenlerin sahip olması gereken standartları ve seviyeleri belirtir.

 

 

Tanımlar

Nüfuz etme
Nüfuz/Penetrasyon, moleküler olmayan bir seviyede bir kimyasalın ve/veya mikro organizmanın gözenekli materyallerin, dikiş yerlerinin, gözeneklerin veya başka kusurlu kısımların içinden geçmesidir.

Sızma
Eldivenlerdeki kauçuk ve plastik filmler her zaman sıvılara karşı bariyer oluşturmayabilir. Bazen sıvıları emerek ve cilde temas etmemesi için sıvıyı tutarak bir sünger görevi de görebilirler. Bu sebeple geçirme sürelerini veya tehlikeli sıvının cilde temas etmesi için geçen süreyi hesaplamak gereklidir.

Gereksinimler

Minimum sıvı geçirmez kısım

Eldivendeki minimum sıvı geçirmez kısmın en az eldivenlerin EN 420’de belirtilen minimum uzunluğuna eşit olmalıdır.

Sızdırma

Bir hava ve/veya su sızdırma testi yapılırken eldivenin sızdırmaması ve Kabul edilebilir Kalite Seviyesine (AQL) göre test edilmesi ve incelenmesi gerekir.

Performans Seviyesi Kabul Edilebilir Kalite Seviye Birimi Kontrol Seviyeleri
Seviye 3 < 0.65 G1
Seviye 2 < 1.5 G1
Seviye 1 < 4.0 S4

 

‘Kimyasal dirençli’ eldiven simgesiyle 3 haneli bir kod bulunmalıdır. Bu kod, en az 30 dakikalık bir dayanıklılık süresinin sağlandığı (tanımlanmış olan 12 standart kimyasalın yer aldığı bir listeden) 3 kimyasalın kod harflerine aittir.

KOD HARFİ KİMYASAL CAS NUMARASI SINIF
A METİL ALKOL 67-56-1 BİRİNCİL ALKOL
B ASETON 67-64-1 KETON
C ASETONİTRİL 75-05-8 NİTRİL BİLEŞİM
D DİKOLOMETAN 75-09-2 KLORLUPARAFİN
E KARBON DİSÜLFÜR 75-15-0 ORGANİK BİLEŞEN İÇEREN KÜKÜRT
F TOLÜEN 108-88-3 AROMATİK HİDROKARBON
G DİETİLAMİN 109-89-7 AMİN
H TETRAHİDROFURAN 109-99-9 HETEROSİKLİK VE ETER BİLEŞİMİ
I ETİL ASETAT 141-78-6 ESTER
J n-HEPTAN 142-82-5 DOYMUŞ HİDROKARBON
K SODYUM HİDROKSİT, %40 1310-73-2 İNORGANİK BAZLI
L SÜLFÜRİK ASİT, %96 7664-93-9 İNORGANİK MİNERAL

 

Sızma

Test edilen her bir kimyasal dayanıklılık süresi bakımından (0’dan 6’ya olan performans seviyesi şeklinde) sınıflandırılır.

Dayanıklılık Süresi Koruma Endeksi
> 10 Dakika Sınıf 1
> 30 Dakika Sınıf 2
> 60 Dakika Sınıf 3
> 120 Dakika Sınıf 4
> 240 Dakika Sınıf 5
> 480 Dakika Sınıf 6

 

EN 374-1‘Düşük Kimyasal Direnç’ veya ‘Su geçirmez’ eldiven simgesi, belirtilen listeden en az üç kimyasala karşı en az 30 dakika olan dayanıklılık süresini geçemeyen ancak Sızdırma testine uygun olan eldivenler için kullanılır.

EN 374-2‘Mikroorganizma’ simgesi eldivenin Sızdırma testi için en az 2. seviyedeki performansa uygun olması durumunda kullanılır.

 

 

 

EN 421: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 421: 1994

İyonlaştırıcı Radyasyon ve Radyoaktif Kirlenmeye Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kapsam

Bu standart İyonlaştırıcı Radyasyona ve Radyoaktif Kirlenmeye karşı koruma için eldivenlere uygulanır.

Tanımlar ve Gereksinimler

Korumanın türü, özel koruyucu nitelikler ile ilgili olan bir simge tarafından gösterilir.

Radyoaktif kirlenmeye karşı koruma sağlamak için eldivenin sıvı geçirmez olması ve EN 374’te belirtilen nüfuz testini geçmesi gerekir.

 

Tutma çevrelerinde kullanılan eldivenlerin su buharı geçirgenliğine karşı yüksek direnç göstermesi gerekir .

İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak için eldivende kurşun dengesi olarak belirtilen belli bir miktar kurşun olması gerekir. Bu Kurşun Dengesinin her bir eldiven üzerinde işaretlenmelidir.

İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalan materyaller ozon delinmesine olan davranışlarına göre biçimlendirilebilirler. Bu test isteğe bağlıdır ve iyonlaştırıcı radyasyona karşı direnç gerektiren eldivenleri seçmede yardımcı olması için kullanılabilir.

 

 

 

EN 511: 1994

Eldivenler için standartlar: Standart EN 511: 1994

Soğuğa Karşı Koruma Sağlayan Eldivenler

Kapsam

Bu standart, –50 °C’deki konvektif ve temas ısınına karşı elleri korumak için olan tüm eldivenler için geçerlidir.

Tanımlar ve Gereksinimler

Soğuğa karşı koruma, belli koruyucu niteliklere ilişkin 3 performans seviyesi serisinin de yer aldığı simge tarafından ifade edilir.

 

‘Soğuk tehlike’ simgesiyle birlikte 3 haneli bir rakam bulunur:

 1. Konvektif soğuğa karşı direnç(performans seviyesi 0 – 4)
  b. Soğuk temas direnci (performans seviyesi 0 – 4)
  c. Su geçirgenliği (0 veya 1)

Tüm eldivenlerin aşınma ve yırtılma için en az 1. seviye Performansa ulaşması gerekir.

Konvektif soğuğa karşı direnç:
Konveksiyon üzerinden soğuğun geçişinin ölçülmesiyle elde edilen eldivenin ısı izolasyonu özelliklerine dayanır.

Soğuk temas direnci:
Soğuk bir nesneye temas ettiğinde eldiven materyalinin ısı izolasyonu direncine dayanır.

Su geçirgenliği:
0 = 30 dakika süreyle maruz kaldıktan sonra su nüfuz eder; 1 = suyun nüfuz etmez.

 

 

EN 659+A1: 2008

Eldivenler için standartlar: Standart EN 659+A1: 2008
Kapsam

Bu standard itfaiyecilerin koruyucu eldivenleri için en düşük performans şartlarını ve deney metotlarını kapsar.
Arama kurtarma dahil olmak üzere itfaiyecilerin yangın söndürme sırasında ellerini korumak amacıyla kullanılır.
EN 420, EN 388, EN 407, su ve kimyasal direnç gibi standarları kapsar.
Bu eldivenler, kısıtlı sıvı kimyasallar için test edilmiştir, ancak eldivenlerin kullanım amacı kimyasallarla temasa karşı koruma sağlamak değildir.

 

EN 1082-1

Eldivenler için standartlar: Standart EN 1082-1

Kapsam

Zincir zırhtan yapılmış eldivenler ve kolluklar. Bıçak kesiklerine ve batmalarına karşı koruyucu eldivenler ve kolluklar.

 

 

EN 12477 KAYNAK ELDİVENİ STANDARDI

Eldivenler için standartlar: Standart EN 12477:2001
Bu standard, elle metal kaynakçılığı, kesme ve alaşım işlemlerinde kullanılan koruyucu eldivenler için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.

 

EN 60903

EN 60903:2003 – IEC 60903:2002 Elektrikçi Eldiveni Standardı

Yalıtkan malzemeden üretilen eldivenler.

Elektrilçi eldivenleri (yalıtkan eldivenler) voltaj ve voltaj dayanım testlerine göre Class00, Class0, Class1, Class2, Class3, Class4 olarak sınıflandırılır.
Eldiven doğal, sentetik veya bunların karışımı kauçuk, lastik veya lateks (kauçuğun hammaddesi) gibi yalıtkan ve elastiki malzemeden beş parmaklı olarak üretilir. Eldiven üzerinde dikiş, çatlak, delik, yırtık kalıp izi buruşuk, kabarcık ve yama olmamalı sağ ve sol el ayrı ayrı imal edilmelidir. Eldivenlerle hiç bir zaman tek başına (koruyucu malzeme kullanılmadan) enerjili yere temas edilmez.

EN 60903:2003 standardı ve uluslararası IEC 60903:2002 standartlarına uygun eldivenlerdir. CAT III ölümlü risk olan yalıtım eldivenlerini sınıflandırır.
Bu standard; Mekanik koruma sağlamak için normal olarak yalıtkan eldivenlerin üzerine giyilen deri koruyucu eldivenlerle birlikte kullanılması gereken yalıtkan eldiven ve torba eldivenleri, – Mekanik koruma için üst eldivenleri olmaksızın kullanılabilen yalıtkan eldiven ve torba eldivenleri kapsar.

 

KKD ye ilişkin 89/686/EEC direktifinin Madde 11b uygulamak için izleme yoluyla AT üretim kalitesinin sağlanmasına yönelik bir sisteme tabi tutulmaktadır.

 

Eldiven Kategori Harfleri ve Anlamları

Eldivenlere, kimyasallara, çevre faktörlerine göre testeler yapılır ve bazı harflerle kısaltılır.

A

Asit dayanıklılık:
Eldiven bir sülfürik asit çözeltisi içinde 23°C±2  sekiz saat boyunca daldırılır, kırılma değerlerinde mukavemet ve uzama test edilir. Normal ortamdaki bir eldivenin değerlerinin en az %75′ ine sahip olmalıdır.

C

Çok düşük sıcaklıklara dayanıklılık:
Eldiven -40°C±3′ de  24 saat boyunca soğutulur, test sonunda eldivende yırtılma kırılma ve çatlama olmamalıdır.

H

Petrol dayanıklılığı:
Eldiven 70°C±2, 24 saat boyunca yağ içine daldırılır, sonrasında eldiven normal eldivenin değerlerinin en az %50 sini sağlamalıdır.

Z

Ozon dayanıklılık:
Eldiven 40°C± 2′ de ve 1 mg/m³ ozon konsantrasyonu 3 saat boyunca bir odada uygulanır, eldivenin dış yüzyinde herhangi bir bozulma olmamalıdır. Eldiven test ve dayanım voltajına dayanmalıdır.

R=A+Z+H

Asit + Ozon + Petrol

 

Elektriksel Değerler

Sınıf Maksimum Çalışma Gerilimi V AC Test Gerilimi V AC Dayanım Gerilimi V AC
00 500 V AC 2.500 V AC 5.000 V AC
0 1.000 V AC 5.000 V AC 10.000 V AC
1 7.500 V AC 10.000 V AC 20.000 V AC
2 17.000 V AC 20.000 V AC 30.000 V AC
3 26.500 V AC 30.000 V AC 40.000 V AC
4 36.000 V AC 40.000 V AC 50.000 V AC

Sınıfına (Class) Göre:

 • Maksimum çalışma gerilimi, şebeke nominal gerilimidir.
 • Test gerilimi, testlerde eldivene uygulanan gerilimdir.
 • Dayanma gerilimi, 3 dakika ıslak test  gerilimine maruz bırakılan eldivenler sonra 16 saat boyunca kurutulduktan sonra uygulanan gerilim testidir.

 

Mekanik Test

 • Ortalama çekme dayanımı:? 16 MPa
 • Kopma Ortalama uzama:?% 600
 • Delinme mukavemeti:? 18N/mm
 • Gerginlik set:?% 15

 

Termal Test

Düşük sıcaklık testi:
eldiven -25°C±3 en az 1 saat soğutulur. Sonrasında eldiven de yırtılma, kırılma, katlanma veya çatlama olmamalıdır. Eldivenin manşeti test voltajını ve dayanma voltajını geçmelidir. Geçemezse test olumsuz sayılır.

Alev yayma testi:
Eldivenin bir parmak ucuna 10 saniye boyunca bir alev uygulaması yapılır, 55 saniye sonra, alev uygulanan bölgeden alevin 55mm ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir, ulaşmamışsa test sonucu olumludur.

 

Yaşlanma Testi

Eldiven 168 saat boyunca 70°C±2  bir fırında bekletilir,

 • Kopma değerlerinde, uzama en azından normal şartlardaki eldivenin % 80 olmalıdır.
 • Gerginlik % 15′ ini geçmemelidir.
 • Eldiven test gerilimini ve dayanma gerilimini geçmelidir.

CE UYGUNLUK – PPE DİREKTİFİ

CE Uygunluk – PPE Direktifi: 89/686/EEC

Direktif, iki eldiven sınıfının tabi olduğu iki risk seviyesini belirtmektedir: ‘minimum’, ve ‘ölümcül’ veya ‘geri dönüşü olmayan’ riski’. Bu iki seviye arasında kalan riski ‘orta’ seviyede risk olarak tanımlayabiliriz. 89/656/EEC Direktifiyle uyumlu olması açısından risk seviyesini saptayıp uygun sınıftaki eldivenleri seçmelisiniz.

Bu seçiminizde yardımcı olmak amacıyla bir işaretleme sistemi geliştirilmiştir.

 

Basit kullanımlar için eldivenler – yalnızca minimum seviyede risk taşıyan işlerde

Temizlik eldivenleri gibi düşük risk taşıyan basit kullanımlar için koruma sağlayan eldivenlerde, üreticilerin kendilerinin test uygulamalarına ve belgelendirme yapmalarına müsaade edilmiştir.
Bu kategorideki eldivenler yandaki şekilde CE ibaresini taşır:

 

Orta seviyede kullanımlar için eldivenler – orta seviyede risk taşıyan işlerde

Eldivenler, iyi seviyede kesik, delinme ve aşınma performansı isteyen genel kullanımlar gibi orta seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiştir; Onaylanmış bir Kuruluş tarafından bağımsız teste tabi tutulur ve belgelendirmesi yapılır. Eldivenlerin satışı için zorunlu olan CE belgesini yalnızca bu kuruluşlar verebilir.

Onaylı Kuruluşların her birinin kendisine ait kimlik numarası vardır. Ürüne onay veren Onaylı Kuruluşun adı ve adresi eldivenle birlikte verilen kullanma talimatı üzerinde yer almalıdır.

 

Kompleks tasarımlı eldivenler – geri dönüşü olmayan veya ölümcül risk taşıyan işlerde

Kimyasallar gibi en üst seviyede risk taşıyan işlerde koruma sağlamak üzere geliştirilmiş olan eldivenlerin de Onaylanmış bir Kuruluş tarafından teste tabi tutulmalı ve belgelendirilmelidir. Bunun yanı sıra, ürünün kalite devamlılığı açısından üreticinin kullandığı kalite güvenlik sistemi bağımsız olarak denetlenmelidir. Bu değerlendirmeyi yapan Kuruluşun kimlik numarası CE ibaresinin üzerinde yer almalıdır.

Kompleks tasarımlı eldivenler CE ibaresini taşır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ