isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

Oryantasyon Eğitimi, Bireysel Roller ve Güvenlik Beklentileri

Oryantasyon Eğitimi, Bireysel Roller ve Güvenlik Beklentileri

 

Oryantasyon adından da anlaşıldığı gibi işe yeni giren bir kişinin işe edepte olma sürecidir. Bu nedenle          Oryantasyon tam anlamıyla bir eğitimdir. Eğitimden anlaşılan hemen powerpoint sunumu olmamalıdır.  Kişinin acil durum toplanma noktasına götürülmesi, yemekhanenin gezdirilmesi ve sigara içme yerlerinin gezdirilmesi tamamen bir eğitimin parçasıdır.

Oryantasyon eğitimi zaman dilimine yayılamaz çünkü ilk etapta olması gereken bir eğitimdir. ve Oryantasyon eğitiminden bir kişi değil herkes sorumlu olmalıdır.

Bir makinanın kullanımı elbetteki profesyonellik gerektiren bir konudur fakat.  Ama her makinede kullanım farklılıklar göstermektedir.  Bu nedenle gerekirse kişinin yapacağı iş makine başında anlatılmalıdır.

Buradan şu sonuç çıkmaktadır. Oryantasyonu sadece iş güvenliği olarak tarif etmemiz pek te doğru olmaz. İŞ güvenliği ile kişinin çalışma koşullarını tamamen birbirine öz deşmelidir.

Oryantasyon eğitimi verecek kişilere ilk önce iş güvenliği uzmanı veya insan kaynakları departmanı tarafından eğitim verilmelidir.  Bu eğitimler kayıt altına alınmalı ve kişilere oryantasyon konularını anlatırken nasıl davranmaları gerekliliği benimsetilmelidir.

Örnek  :

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliği

OSGB: Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

ORYANTASYON: Uyum Sağlama Süreci

SORUMLULAR:

Bu talimatın uygulanmasından İşveren Vekili /Formen ile tüm İş Güvenliği Koordinatörleri ve İSG uzmanları sorumludur.

UYGULAMA

 • İşe yeni başlayacak olan personelin İşyeri Hekimi tarafından yapılacak işe giriş muayenesi öncesi tahlil/tetkikler yaptırılır.
 • İşe giriş muayenesi sonrası İşyeri Hekimi tarafından tahlil/tetkik sonuçları incelenir, çalışanın işe giriş muayenesi yapılır. İşyeri Hekimi onay verdikten sonra, hem İşyeri Hekimi hem de çalışan tarafından imzalanarak özlük dosyasında muhafaza edilir.
 • İşe giriş muayenesi sonrası yılda 1 periyodik muayeneler tekrarlanır. Tahlil ve Tetkikler de periyodik muayene öncesi yinelenir.
 • Sağlık muayene kayıtları çalışanların sağlık bilgilerinin gizliliği sağlanacak şekilde çalışan özlük dosyalarında muhafaza edilmesi sağlanır.
 • İşe başlamadan önce İşe Giriş Evraklarının (İkametgah, Adli Sicil vd) tamamlanması sağlanır. İşe Giriş evrakları Muhasebeye verilir.
 • Muhasebe tarafından evrakların kontrolü sağlanır. Varsa eksiklerin tamamlanması sağlanır. Eksikler tamamlandıktan sonra İşe Giriş Bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihinden en az 1 gün önce SGK İş Giriş Bildirgesi
 • İşbaşı öncesi personele genel kurum tanıtım bilgileri bildirilir. Organizasyon Şeması, bağlı olduğu birim çalışma esasları bildirilir. Görev Tanımı tebliğ edilir.
 • İşyeri Hekimi tarafından çalışmasına onay verilen personelin 16 saatlik İSG eğitimleri anlaşmalı OSGB isg uzmanı tarafından yıllık eğitim planına uygun şekilde verilir.
 • OSGB isg uzmanı tarafından İSG Eğitim Sertifikası düzenlenir.
 • Kalifiye edildikten sonra gerekli evrakların teslim edilir. Gerekli evraklar şunlardır;
 1. Sağlık Raporu
 2. SGK
 3. Mesleki Eğitim Sertifikası
 4. OSGB Eğitim Sertifikası
 5. Görevlendirme Yeri
 6. Yetki Belgesi (elektrik yetki belgesi, kaynak yetki belgesi)
 7. Operatörlük Belgesi (vinç operatörü, iş makinası operatörü)
 8. İlk Yardım Sertifikası

Bu evraklar teslim edildikten sonra İSG TECRÜBELERI iş güvenlik koordinatörü ile birlikte çalışma alanına alınır.

 

PERSONEL ORYANTASYON EĞİTİM SÜRELERİ

Personelin oryantasyon süresi 8 saattir. Oryantasyon süresi ofis çalışanları ve atölye çalışanları için aşağıdaki şekilde planlamıştır; Oryantasyon eğitimi verecek sorumluların belirlenmesi ORYANTASYON EĞİTİMİ SORUMLULUKLARI MATRİSİnde belirlenmiştir. Oryantasyon eğitiminin verilmesinden İG Sorumlusu İG uzmanı  Oryantasyon sorumlusu olarak işleyişin takibinden sorumludur.

 • Acil toplanma bölgeleri sigara içme alanları, lavobo, wc, yemekhane, ilk yardım dolabı, yangın tüpü yerleri, revir vb. yerler gösterilir ve acil durumda ne yapılması gerektiği hakkında İG Sorumlusu tarafından bilgi verilir.( 1 saat)
 • Çalışma alanı İG Sorumlusu tarafından gezdirilir. (yarım saat )
 • Kullanacağı makine ekipmanlar hakkında yapacapı işten sorumlu Formen tarafından bilgi verilir. (yarım saat )
 • Çalışma alanındaki tehlikeli bölgeler hakkında İG Sorumlusu veya Formen tarafından bilgi verilir ve alanlar gezilir. (yarım saat )
 • Çalışma alanlarına gidilip yapılan işler Formen veya İG Sorumlusuyla birlikte gözlemlenir. (yarım saat )
 • Risk analiz sistemi hakkında bilgi verilir ve yapılan işteki riskler görsel olarak İG Sorumlusu tarafındançalışan ile paylaşılır. (Yarım saat )
 • Çalışan elemanların risklere karşı almış oldukları önlemler kullanmış oldukları kişisel koruyucu ekipmanlar hakkında İG Sorumlusu tarafından bilgi verilir ve gözlem yapılır. (Yarım saat )
 • Acil durum İletişim Bilgileri hakkında İG Sorumlusu tarafından bilgilendirilir. (Yarım saat )
 • Personelin hak ve sorumlulukları, mesai çizelgesi hakkında İG Sorumlusu bilgi verilir (Yarım saat )

 

 

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ