isgtecrubeleri.com/dokumanlar/resimler/mobilreklam.png
Reklam
İŞ GÜVENLİĞİ TECRÜBELERİ

MYK Kanunu Neden MYK Belgesi Almalıyız.

MYK Kanunu Neden MYK Belgesi Almalıyız.

6645 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Mesleki Yeterlilik Kurumu
Kanunu ve İşsizlik Sigortası Kanununda Yapılan Bazı Değişiklikler
MADDE 24 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 3 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak
tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu
Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği
sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti (…)
Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek
üzere meslekler itibarıyla Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu
desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar
Bakanlıkça belirlenir.”
“EK MADDE 1 – (1) Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Kurumca standardı
yayımlanan ve Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğin yayım
tarihinden itibaren on iki ay sonra bu Kanunda düzenlenen esaslara göre meslekî yeterlilik
belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamaz. 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve
teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve
bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve
dallarda çalıştırılanlar için meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz.
(2) Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanlarını ilgilendiren
mevzuatta bu maddede belirtilen hususlara ilişkin gerekli düzenlemeler bu maddenin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren on iki ay içinde yapılır.
(3) Birinci fıkraya ilişkin denetimler iş müfettişlerince yapılır. Birinci fıkrada
belirtilen hükümlere aykırı davranan işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu il
müdürü tarafından her bir çalışan için beş yüz Türk lirası idari para cezası verilir. Bu Kanuna
göre verilen idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.”

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
 1. nurşen dedi ki:

  merhaba konu hakkında danışmak istedim Hayat boyu öğrenme sertifikalrı örneğin metaldoğrama, cephe imalatı ve montajı meslek grubunda alınmış tır.
  myk da karşılık olarak sadce metal doğrama ve metal kesim de var gibi diyorum çünkü net değil .

  hayat boyu öğrenme varsa MYK Belge şartı aranır mı ? (**Tablo, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek Madde 1 kapsamında İş Müfettişleri tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayacak bölüm/alan/dalları ihtiva etmektedir. Farklı mevzuatlar kapsamında getirilen yükümlülükler bu kapsamda değerlendirilemez.) bu yazıya bakarsanız gerek yok diyor yayın tarihinden emin değilim.

  1. Bilal BAŞKONUŞ dedi ki:

   Bu yazı yazılalı bayağı oldu Nurşen hanım MYK güncellemelerine yetişmenin imkanı yok malesef siz en iyisi MYK nın wen sayfasından son durumu kontrol ediniz.

BİR YORUM YAZ